Arkea ja ajatuksia

Visitor-hanke auttaa rikoksen uhreja ja todistajia oikeudenkäynnissä

29.9.2017 (Oikeuslaitos muutoksessa)

Rikoksen uhriksi joutuminen voi olla traumaattinen kokemus. Usein oikeudenkäynnissä uhri joutuu käymään näitä kokemuksia läpi. Visitor-hankkeessa haetaan uusia tapoja auttaa rikoksen uhriksi joutuneita. Rikoksen uhrin asema on parantunut vuonna 2016 toteutuneiden lainmuutosten myötä. Muutokset perustuvat ns. rikosuhridirektiiviin, jossa säädetään rikoksen uhrin oikeuksista. Rikoksen uhreille on rikosprosessin alussa kerrottava tukipalveluista ja tarvittaessa ohjattava tuen piiriin.

Kuitenkin oikeudenkäyntiin saapuu yhä asianomistajia, jotka eivät ole ohjautuneet rikosuhripalveluihin tai hankkineet itselleen oikeusavustajaa. Rikosuhripäivystyksen (RIKU) kaksivuotisessa (2016–2018) Visitor-toiminta tuomioistuimessa -hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan koulutus- ja päivystysmalli, jossa sosionomi- ja diakoniaopiskelijat päivystävät käräjäoikeuksissa ja antavat tukea rikoksen uhreille (asianomistajille) ja todistajille sekä heidän läheisilleen. Näin tavoitetaan niitä, jotka eivät aiemmin ole löytäneet Rikosuhripäivystyksen palveluja. Toimintatapoja pilotoidaan kolmessa käräjäoikeudessa. Tavoitteena on, että malli voitaisiin myöhemmin ottaa käyttöön koko maassa.

Rikoksen uhrilla on usein avustaja, mutta oikeusavustaja usein keskittyy vain asian käsittelyyn. Rikoksen uhri tarvitsee myös muunlaista tukea. Visitor-päivystäjä keskittyy asiakkaan jaksamisen tukemiseen. Asiakas saapuu oikeudenkäyntiin usein epävarmana ja yksin. Visitor-päivystäjät antavat tuomioistuimessa asiakkaille tietoa oikeudenkäynnin kulusta ja rikoksen uhrin tai todistajan oikeuksista. Päivystäjä myös auttaa käytännön asioissa oikeudenkäynnissä.

Hankkeessa ovat mukana Oulun, Pirkanmaan ja Vantaan käräjäoikeudet sekä ammattikorkeakouluja Oulusta, Tampereelta ja Vantaalta. Hankkeeseen koulutettavat opiskelijat ovat toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoita.


Lue Lisää

 
Julkaistu 29.9.2017