Oikeuslaitos tänään

Uusimmat artikkelit

Oikeusavun siirtymisestä valtiolle tuli kesällä kuluneeksi 20 vuotta, edunvalvonta puolestaan juhlii 10-vuotista taivaltaan valtiolla tammikuussa. Pyöreiden vuosien kunniaksi koko oikeusavun ja edunvalvonnan henkilöstö sekä sidosryhmien edustajia kutsuttiin yhteiseen vuosijuhlaan, joka järjestettiin 3. syyskuuta Finlandia-talossa.

05.12.2018

Helsingin käräjäoikeuden pakkokeinokanslia siirtyi salaisten pakkokeinojen sähköiseen käsittelyyn keväällä 2018. AIPA-järjestelmässä on riittänyt hiottavaa vielä pilotointivaiheenkin jälkeen, mutta se on selvästi vähentänyt kansliassa tehtävää turhaa työtä.

15.11.2018

Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimiston ja edunvalvontatoimiston Espoon toimipaikka muutti huhtikuussa 2018 uusiin toimitiloihin kauppakeskus Isoon Omenaan. Toimistojen tilat ovat käytännössä yhteiset ja ne sijaitsevat kauppakeskuksessa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Valoisassa toimistossa tilaa riittää, sillä myös talous- ja velkaneuvojat aloittavat siellä työnsä vuoden 2019 alussa, kun talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen siirtyy oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtäväksi. Uudistuksen myötä toimintamalleista tulee aiempaa yhtenäisempiä ja palveluista yhdenmukaisempia.

01.10.2018

Tuomioistuinten ratkaisut herättävät välillä paljon mediahuomiota ja niitä saatetaan käsitellä julkisuudessa pitkiäkin aikoja. Päätöksistä käytävä julkinen keskustelu on tärkeää ja välttämättömyys avoimessa yhteiskunnassa. Toisinaan ratkaisuista kuitenkin tehdään harhaanjohtavia tulkintoja tai uutisoinnissa painottuvat päätöksen kannalta epäolennaiset seikat. Helsingin käräjäoikeudessa tähän ongelmaan päätettiin tarttua, kun mediaryhmätoiminta perustettiin maaliskuussa 2018. Käräjäoikeudessa toimintansa aloitti neljän hengen mediaryhmä, johon kuuluvat kaksi mediatuomaria, Petra Spring sekä Nina Immonen, tiedottaja Ilmar Metsalo ja laamanni Tuomas Nurmi.

23.08.2018

– Christopher Germerin tarinassa intiaanivanhus kertoo lapsenlapselleen siitä, kuinka meidän kaikkien sisällä taistelee kaksi sutta. Toinen on hyvä ja toinen paha. Lapsi kysyy isoisältään kumpi susi voittaa. Se, jota ruokit, vastaa isoisä. Muutoksissakin on aina myönteiset ja kielteiset puolensa. Mutta meidän ei pitäisi ruokkia kielteisiä ajatuksia, ettei kielteisyys voita, hallintosihteeri ja osastonjohtaja Maritta Hienonen Hyvinkään käräjäoikeudesta sanoo.

19.06.2018Kuluvan syksyn aikana eri puolilla maata oikeuslaitos on kutsunut yleisöä tutustumaan toimintaansa ja palveluihinsa osana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa. Tilaisuuksien järjestelyistä ovat vastanneet paikalliset virastot ja tilaisuuksiin osallistuneet yhteistyökumppanit, ja tapahtumia on järjestetty hieman eri tavoin ja eri näkökulmista. Lokakuun 25. päivänä järjestetyissä tilaisuuksissa juhlistettiin samalla Euroopan siviilioikeuden päivää ja muistutettiin, että satavuotias Suomi on länsimainen oikeusvaltio ja osa eurooppalaista oikeusvaltioperhettä, jossa oikeudet toteutuvat sääntelyn mukaisesti, myös yli rajojen.

04.12.2017

Rikoksen uhriksi joutuminen voi olla traumaattinen kokemus. Usein oikeudenkäynnissä uhri joutuu käymään näitä kokemuksia läpi. Visitor-hankkeessa haetaan uusia tapoja auttaa rikoksen uhriksi joutuneita. Rikoksen uhrin asema on parantunut vuonna 2016 toteutuneiden lainmuutosten myötä. Muutokset perustuvat ns. rikosuhridirektiiviin, jossa säädetään rikoksen uhrin oikeuksista. Rikoksen uhreille on rikosprosessin alussa kerrottava tukipalveluista ja tarvittaessa ohjattava tuen piiriin.

29.09.2017

Päijät-Hämeen käräjäoikeus sai uudet toimitilat kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta rakennuksesta. Lahden rautatieaseman ja radanvarren välittömässä läheisyydessä sijaitseva punatiilikuorinen oikeustalo on suunniteltu lainkäytön sähköistymistä ja digitalisaatiota silmällä pitäen.

04.09.2017

Syyttäjänsihteeri Minna Sahla Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastosta rekrytoitiin AIPA-hanketoimistoon syyttäjänvirastojen työn asiantuntijaksi joulukuussa 2012. Hanketoimiston tehtävänä on kehittää syyttäjänvirastojen ja yleisten tuomioistuinten toimintoja, ja ennen kaikkea luoda yhtenäinen tietojärjestelmä, jossa syyttäjänvirastot ja yleiset tuomioistuimet käsittelevät sähköisesti kaikki lainkäyttöasiat.

23.03.2017
 
Julkaistu 4.12.2017