Oikeuslaitos tänään

Uusimmat artikkelit

Tuomioistuinten ratkaisut herättävät välillä paljon mediahuomiota ja niitä saatetaan käsitellä julkisuudessa pitkiäkin aikoja. Päätöksistä käytävä julkinen keskustelu on tärkeää ja välttämättömyys avoimessa yhteiskunnassa. Toisinaan ratkaisuista kuitenkin tehdään harhaanjohtavia tulkintoja tai uutisoinnissa painottuvat päätöksen kannalta epäolennaiset seikat. Helsingin käräjäoikeudessa tähän ongelmaan päätettiin tarttua, kun mediaryhmätoiminta perustettiin maaliskuussa 2018. Käräjäoikeudessa toimintansa aloitti neljän hengen mediaryhmä, johon kuuluvat kaksi mediatuomaria, Petra Spring sekä Nina Immonen, tiedottaja Ilmar Metsalo ja laamanni Tuomas Nurmi.

23.08.2018

– Christopher Germerin tarinassa intiaanivanhus kertoo lapsenlapselleen siitä, kuinka meidän kaikkien sisällä taistelee kaksi sutta. Toinen on hyvä ja toinen paha. Lapsi kysyy isoisältään kumpi susi voittaa. Se, jota ruokit, vastaa isoisä. Muutoksissakin on aina myönteiset ja kielteiset puolensa. Mutta meidän ei pitäisi ruokkia kielteisiä ajatuksia, ettei kielteisyys voita, hallintosihteeri ja osastonjohtaja Maritta Hienonen Hyvinkään käräjäoikeudesta sanoo.

19.06.2018Kuluvan syksyn aikana eri puolilla maata oikeuslaitos on kutsunut yleisöä tutustumaan toimintaansa ja palveluihinsa osana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa. Tilaisuuksien järjestelyistä ovat vastanneet paikalliset virastot ja tilaisuuksiin osallistuneet yhteistyökumppanit, ja tapahtumia on järjestetty hieman eri tavoin ja eri näkökulmista. Lokakuun 25. päivänä järjestetyissä tilaisuuksissa juhlistettiin samalla Euroopan siviilioikeuden päivää ja muistutettiin, että satavuotias Suomi on länsimainen oikeusvaltio ja osa eurooppalaista oikeusvaltioperhettä, jossa oikeudet toteutuvat sääntelyn mukaisesti, myös yli rajojen.

04.12.2017

Rikoksen uhriksi joutuminen voi olla traumaattinen kokemus. Usein oikeudenkäynnissä uhri joutuu käymään näitä kokemuksia läpi. Visitor-hankkeessa haetaan uusia tapoja auttaa rikoksen uhriksi joutuneita. Rikoksen uhrin asema on parantunut vuonna 2016 toteutuneiden lainmuutosten myötä. Muutokset perustuvat ns. rikosuhridirektiiviin, jossa säädetään rikoksen uhrin oikeuksista. Rikoksen uhreille on rikosprosessin alussa kerrottava tukipalveluista ja tarvittaessa ohjattava tuen piiriin.

29.09.2017

Päijät-Hämeen käräjäoikeus sai uudet toimitilat kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta rakennuksesta. Lahden rautatieaseman ja radanvarren välittömässä läheisyydessä sijaitseva punatiilikuorinen oikeustalo on suunniteltu lainkäytön sähköistymistä ja digitalisaatiota silmällä pitäen.

04.09.2017

Syyttäjänsihteeri Minna Sahla Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastosta rekrytoitiin AIPA-hanketoimistoon syyttäjänvirastojen työn asiantuntijaksi joulukuussa 2012. Hanketoimiston tehtävänä on kehittää syyttäjänvirastojen ja yleisten tuomioistuinten toimintoja, ja ennen kaikkea luoda yhtenäinen tietojärjestelmä, jossa syyttäjänvirastot ja yleiset tuomioistuimet käsittelevät sähköisesti kaikki lainkäyttöasiat.

23.03.2017

Oikeusavun chat-palvelu on tarjonnut yleistä oikeudellista neuvontaa lokakuusta lähtien. Palvelussa ei voi saada ratkaisua omaan yksittäiseen asiaansa, mutta siellä voi saada helposti ja nopeasti tiedon, miten eri tilanteissa pitäisi toimia.

20.02.2017

Krista Soukola aloitti kehityspäällikön tehtävässä AIPA-hanketoimistossa vuodenvaihteessa. Hän seuraa tehtävässään Thomas Bergiä, joka palaa kihlakunnansyyttäjäksi Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirastoon maaliskuun alussa. Krista työskentelee AIPA-hankkeessa vuoden 2018 loppuun saakka.

10.02.2017

AIPA-järjestelmän käyttöönotto lähenee: sakkojärjestelmän pilotointi alkaa Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirastossa joulukuun alussa ja järjestelmä on valtakunnallisessa käytössä helmikuussa. Rikosasioiden käsittely siirtyy AIPAan viimeistään vuonna 2019.

15.11.2016

Kun organisaatiossa päätetään toteuttaa muutoshanke, tarvitaan ihmisiä viemään se läpi. Joskus heitä kutsutaan muutosagenteiksi, AIPA-hankkeessa puhutaan alueellisista avainvaikuttajista . Avainvaikuttajien ydintehtävä on muutosjohtaminen. Oikeusministeriön asettamissa avainvaikuttajatiimeissä toimii eri henkilöstöryhmien edustajia syyttäjänvirastoista, käräjäoikeuksista, hovioikeuksista ja korkeimmasta oikeudesta. Tiimit toimivat itsenäisesti omissa hovioikeuspiireissään.

23.08.2016
 
Julkaistu 4.12.2017