Teksti Hille Puusaari Kuva: Panu Kajova

Oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola: Työilmapiiri on jokaisen vastuulla

– Työhyvinvointia ei voida ylhäältä ohjeistaa tai määrätä. Siitä on pidettävä huolta kussakin virastossa, kussakin yksikössä. Parhaita käytänteitä voidaan kuitenkin miettiä yhdessä ja jakaa, sanoi oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola Suomen tuomariliiton seminaarissa.

Tuomariliitto järjesti työhyvinvointiseminaarin torstaina 22.9.2011 Helsingin käräjäoikeudessa. Auditorio täynnä kuulijoita, lisäksi 18 tuomioistuinta osallistui videoyhteyden välityksellä.

Oikeusministeriössä hyviä käytäntöjä on välittänyt henkilöstömuutosten tukiryhmä, joka on julkaissut oppaita muutoksenhallinnasta ja henkilöstöpolitiikasta. Jatkossa työhyvinvointikysymykset on tarkoitus ottaa esille myös johtamista koskevissa tulosneuvotteluissa.

– Näillä yleisillä ohjeilla ei työnhyvinvointikysymyksiä voida ratkaista, mutta niiden avulla on helpompi nopeammin käydä käsiksi kullekin virastolle ominaisiin ongelmiin.

Käräjäoikeusuudistus onnistui Astolan saamien tietojen mukaan hyvin.
– Työhyvinvoinnin tukea ei tietenkään tarvita vain muutostilanteissa. Joskus voi olla, että juuri muuttumattomuus on se ongelma.

Käräjäoikeusuudistukseen kuului laaja johtamiskoulutus laamanneille.
– Tuomioistuinten riippumattomuus ei edellytä sitä, että tuomioistuimissa ei saisi olla minkäänlaista johtamista. Suuremmat yksiköt eivät voi olla itseohjautuvia. Toivon, että käsitykseni siitä, että johtaminen tuomioistuimissa on parantunut, myös vastaa todellisuutta.

Ministeriö käynnisti viime keväänä työsuojelurahaston rahoituksella ns. OTE-hankkeen. Siinä selvitettiin sitä, miten työsuojelua voitaisiin kehittää ministeriön hallinnonalalla ja mikä on ministeriön rooli tässä työssä. Oikeusministeriöltä toivottiin työsuojelusta koulutusta ja kirjallista työkalupakkia.

– Niistä voidaan lähteä liikkeelle. Nykypäivän työsuojelussa on itse asiassa paljon kyse työhyvinvoinnista. Työsuojeluasioiden pitäisi olla osa jatkuvaa, rullaavaa suunnittelua ja sitä kautta arkipäivää, muistutti Astola.

– Työhyvinvointiin vaikuttaa olennaisesti työyhteisön ilmapiiri. Rankkaakin painetta kestää silloin, kun on hyviä työtovereita ja ilmapiiri on avoin. Johtamisella voidaan vaikuttaa työilmapiiriin, mutta loppujen lopuksi se on meidän kaikkien vastuulla. Jokainen voi siihen vaikuttaa.

Tuomarin työssä työn mielekkyys ja työn sisältöön liittyvä kunnianhimo suojaavat stressiltä ja pahoinvoinnilta.
– Tuomarin työhyvinvointi näkyy yhteiskunnassa myös hyvänä oikeusturvana. Huonosti voiva tuomari ei voi olla - ainakaan pitkään - hyvä tuomari. Tuomareiden ja tuomioistuinlaitoksessa toimivien hyvinvointi on meille yhteinen tavoite, tiivisti Astola.

Kuvia ei saa käyttää ilman lupaa. Tekstiä lainatessa on mainittava kirjoittajan nimi ja lähde: oikeusministeriön Oikeus.fi:n Arkea&Ajatuksia -sivut www.oikeus.fi/arkeajaajatuksia

 
Julkaistu 4.10.2011