Teksti ja kuva: Eija Mikkonen

Tuomioistuimet valmiina digitalisaatioon

Paperivuoret saavat pian väistyä istuntosaleissa näyttöpäätteiden tieltä. Valmisteilla oleva syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhallinnan tietojärjestelmäkokonaisuus AIPA mahdollistaa sen, että koko oikeudenkäyntiaineisto tuotetaan ja esitetään sähköisessä muodossa. Digivallankumousta odotellessa Satakunnan käräjäoikeudessa valmistaudutaan tulevaan kehittämällä yleisiä ict-taitoja jo nyt.

Kun rikosasian käsittely etenee viranomaiselta toiselle, aineistoa ehtii kertyä paljon ennen kuin ratkaisu tulee lainvoimaiseksi. Tällä hetkellä käsittelyn eri vaiheissa kukin viranomainen käyttää omia tietojärjestelmiään ja aineisto liikkuu viranomaisesta toiseen etupäässä paperisena. Poliisin esitutkintamateriaali tulee syyttäjän kautta käräjäoikeuteen. Lisää asiakirjoja syntyy valmisteluvaiheessa, kun käräjäoikeus pyytää asianomistajaa ilmoittamaan korvausvaatimuksensa ja vastaajalta vastauksen esitettyihin vaatimuksiin. Kirjallista todisteluaineistoa voi jutussa kertyä satoja, jopa tuhansia sivuja. Kirjalliset kutsut istuntoon toimitetaan vastaanottajille postin tai haastemiehen välityksellä. Oikeuden istuntoa varten aineisto monistetaan ja jaetaan asianosaisille, syyttäjille sekä oikeuden jäsenille. Pääkäsittelyn jälkeen ratkaisu toimitetaan asianosaisille kirjallisesti. Mahdollinen muutoksenhaku siirtää jutun aineistoineen seuraavaan oikeusasteeseen.

Asianhallintaa ja asiakirjojen laadintaa varten käräjäoikeudessa on käytössä useita eri järjestelmiä. Leikkaaminen ja liimaaminen on tapa siirtää tietoaineistoa järjestelmästä toiseen. Työ kulkee sähköisen ja paperisen maailman välimaastossa, jossa turhaa työtä aiheuttaa näiden maailmojen yhteensopimattomuus.

AIPA-järjestelmä korvaa erilliset ohjelmat ja mahdollistaa sähköisen poikkihallinnollisen viranomaisyhteistyön. Se kokoaa kaiken asiaan liittyvän aineiston yhteen paikkaan sähköisessä muodossa. Lyhyesti sanottuna koko käsittelyketju esitutkinnasta korkeimpaan oikeuteen asti digitalisoituu.

– Muutos tulee olemaan suuri niin tuomareiden kuin käräjäsihteerienkin osalta, sanoo Martti Juntikka, Satakunnan käräjäoikeuden laamanni.

– AIPA ei tarkoita pelkästään uutta teknologiaa, vaan toiminnan muutosta teknologian avulla. Vuosikymmeniä käytössä olleista työn tekemisen tavoista on luovuttava. Näiden rutiinien luomiseen on käytetty paljon aikaa. Kyllä niistä luopuminen vaatii muutosvalmiutta.

– Tuomioistuimissa muutokseen ollaan valmiita. Tuomarit ovat aikaansa seuraavia ihmisiä, ei kukaan enää halua tehdä asioita turhaan.

Tärkein ominaisuus uudessa tietojärjestelmässä on se, ettei se vaadi käyttäjältä ylimääräistä ponnistelua. Tuomarin työn ydin on oikeudellisten ongelmien ratkaiseminen, riippumatta siitä, mitä työvälineitä kulloinkin on käytössä.

– Asiantuntijan aika ei mene hukkaan kun järjestelmä oikeasti tukee työn tekoa.

Sähköistä työskentelyä voi harjoitella jo nyt

Käyttäjälähtöisyyden periaatteesta huolimatta uuteen toimintamalliin on syytä valmentautua. Sähköiseen työskentelyyn totuttautuminen ja ict-taitojen kohentaminen kannattaa aloittaa jo nyt, vaikka AIPA:n käyttöön ottoon on vielä aikaa.

Ict-taitojaan kannattaa kehittää jo nyt.

– Toisenlaisen työnteon mallin omaksumisessa on kyse ennen kaikkea asennemuutoksesta. Siksi on hyvä aloittaa helpoista ja hyödyllisistä ohjelmista. Meillä on kannustettu kaikkia käyttämään pikaviestintä, sähköistä kalenteria ja sähköisiä muistilappuja. Seuraavaksi on tarkoitus ottaa Adobe XChange –ohjelma hyötykäyttöön.

– Jo nyt käytetään paljon sähköisiä lakikirjoja, jotka päihittävät helppokäyttöisyydellään ja ajantasaisuudellaan painetut kirjat. Myös oikeustapaukset ja oikeuskirjallisuutta on saatavana sähköisesti.

– Satakunnan käräjäoikeudessa henkilöstön ikähaarukka on suuri ja kiinnostus ict-maailmaan vaihteleva. Sitä myötä myös taidot vaihtelevat, Juntikka kertoo.

– Aina on olemassa pieni joukko, joka on kiinnostunut kokeilemaan kaikkea uutta. Suurin joukko muodostuu niistä, jotka tulevat kyllä mukana kun uudistus toteutuu. Ja loput ovat niitä, jotka suostuvat muutokseen vasta sitten, kun ei enää muuta vaihtoehtoa ole.

– Teimme joulukuussa AIPA-hankketta varten ict-kartoituksen. Analyysi tuottaa näkemyksen keskivertokäräjäoikeuden ict-taitotasosta. Sen perusteella mietitään minkä tyyppistä ja tasoista koulutusta AIPA:n käyttöönotto edellyttää.

Juntikka uskoo tuomioistuinten olevan valmiita digitalisaatioon.

Kuvia ei saa käyttää ilman lupaa. Tekstiä lainatessa on mainittava kirjoittajan nimi ja lähde: oikeusministeriön Oikeus.fi:n Arkea&Ajatuksia -sivut www.oikeus.fi/arkeajaajatuksia

 
Julkaistu 7.3.2016