Muistitiedon keruukilpailun satoa: Harvinainen valokuva Lapuan patruunatehtaan johtajan myrkytysjutun oikeudenkäynnistä

Teksti: Erkki Rintala

Tämä valokuva on otettu Lapuan patruunatehtaan johtajan myrkytysjutun käsittelystä Vaasan hovioikeuden II osastolla 28.2.l934. Vaasan hovioikeudessa on 1930-luvulla ollut suunnaton määrä ensiasteen (arkistossa moninaisia metriä pöytäkirjoja ja tuomioita) maanpetosjuttuja, mutta valokuvia ei ole. Siksi tämä valokuva on arvokas. Se myös kuvaa toista historiallista tosiasiaa: asianosaiset ovat suomenkielisiä, mutta kaikki heidän tuomarinsa ruotsinkielisiä.

Kuvan tapaus oli lyhyesti sellainen, että kommunistien masinoimat vakoilijat viettelivät palvelustytön antamaan patruunatehtaan johtajalle myrkkyä niin, että tämä joutuu menemään sairaalaan. Sillä välin palvelustyttö voi mennä johtajan työhuoneeseen ja ottaa sieltä armeijan liikekannallepanosuunnitelman hyllystä.

Vahingossa palvelijatar pani liian suuren annoksen myrkkyä isäntänsä juomaan ja johtaja kuoli. Surmaaminen ei ollut tahallista. Itse asiassa tämä on hyvin klassinen vakoilutapaus.

Vielä l960-luvulla suullisten käsittelyjen järjestelyissä oltiin niin avuttomia, että asianosaiset jäivät käsittelyn ajaksi seisoskelemaan ovensuuhun. Vasta hovioikeuden presidentti Ritva Hyökyn ”tultua valtaan” l970-luvun puolivälissä yksi istuntosaleista kalustettiin suullisiin käsittelyihin soveliaaksi. Kuvan oikeudenkäynti oli yksi tunnetuimpia 1930-luvun poliittisluonteisia oikeudenkäyntejä.

Lapuan patruunatehtaan johtajan myrkytysjutun käsittely Vaasan hovioikeuden II osastolla 28.2.l934. Asianosaiset seisoivat ovensuussa. Kolme vasemmanpuoleista ovat vastaajia. Oikeanpuoleinen valtionsyyttäjä A.J.Kokkonen. Pöydän ympärillä istuvat oik. hovioikeudenneuvos Knut Ångelin sekä asessorit Valter Sourander ja Torsten Grönroos. (Alkuperäinen kuva julkaistu Vaasa-lehdessä, josta kuvan on digitoinut Erkki Rintala. Lehden, nykyisen Pohjalaisen, kaikki painolaatat on tuhottu monta vuosikymmentä sitten. Kuvaajan nimeä ei lehdessä ollut mainittu.)


 
Julkaistu 28.10.2015