Vuoden 2015 muistitiedon keruukilpailussa palkitut

Keruun palkintatilaisuus SKS:n juhlasalissa 28.9.2015. Kuvassa ovat rahapalkitut Tuula Pitkäranta (vas.) ja Riitta Jousi. Kuvasta poissa kolmas rahapalkittu Veikko M. Hämäläinen. Palkintoja jakaa Pertti Välimäki korkeimmasta oikeudesta. (Kuva SKS/KRA)

Vuoden 2015 “…vaikka korkeimman oikeuden peräseinään saakka!“ - keruukilpailun kolme parasta olivat aakkosjärjestyksessä Veikko M. Hämäläinen, Riitta Jousi ja Tuula Pitkäranta.

Hovioikeuden presidentti Veikko M. Hämäläinen, Kouvola

Hämäläisen kirjoitus on perusteellinen kuvaus vuonna 1951 kirjaajan ja aktuaarin sijaisuudella Itä-Suomen hovioikeuden kirjaamossa Kuopiossa alkaneen tuomarinuran vaiheista niiltä vuosilta, jotka hän työskenteli Itä-Suomen hovioikeudessa esittelijänä ja jäsenenä ja korkeimmassa oikeudessa jäsenenä. Laaja teksti on eloisaa ja helposti luettavaa. Se antaa tarkan kuvan noina aikoina vallinneista menettelytavoista ja sisältää runsaasti näiden oikeuksien elämää valottavaa muistitietoa niin arjesta kuin juhlastakin.

Hovioikeudenlaamanni Riitta Jousi, Turku

Jousi on laatinut kahdeksan aiheittain ryhmiteltyä erinomaisesti kokoonpantua ja kirjoitettua tekstikokonaisuutta 42 vuotta Turun hovioikeudessa kestäneen uransa varrelta. Vaikuttavaa on hänen paneutumisensa ja sitoutumisensa maamme vanhimman hovioikeuden vaiheisiin ja sen toimitalon, vanhan akatemiatalon kohtaloihin. Jousen tarkka kuvaus akatemiatalon tilojen käytöstä ja sisustuksesta hovioikeuden toimitiloina on arvokas talon jouduttua nyttemmin valtion kiinteistöyhtiön toimenpitein ongelmallisten muutosten uhkaamaksi.

Informaatikko Tuula Pitkäranta, Vaasa

Pitkäranta on tullut Vaasan hovioikeuteen 19-vuotiaana konekirjoittajaksi ja 45 vuoden palveluksen jälkeen jäänyt eläkkeelle informaatikon virasta. Hän on tarkkaillut hovioikeuden elämää valppain ja hyväntahtoisin, arjen komiikallekin avoimin silmin sekä kirjannut muistonsa luontevaksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi. Pitkärannan keruuvastaus liitteineen on asiantunteva kansliaväen eepos.

Kaikki edellä palkitut keruuvastaukset ovat varsin laajoja kokonaisesityksiä. Keruun tuottamissa vastauksissa oli paljon myös muunlaisia, lyhyempiä, johonkin erityiseen asiaan tai muistoon liittyviä erinomaisia tekstejä. Keruuesitteessä oli jo todettu, että yksittäinenkin muisto on tärkeä ja täydentää arvokkaalla tavalla kertynyttä aineistoa.

Kolme muuta palkittua

Palkintolautakunta on päättänyt jakaa edellä lueteltujen lisäksi kolme Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran lahjoittamaa palkintoa aakkosjärjestyksessä mainittuina seuraaville vastaajille:

Hovioikeudenneuvos Kim Fröman, Turku

Fröman on laatinut kiinnostavan ja jouheasti etenevän kertomuksen muistoistaan Ahvenanmaan oikeudenhoidon erityispiirteistä. Entisenä Ahvenanmaan käräjäoikeuden laamannina ja sittemmin Turun hovioikeuden jäsenenä hänellä on poikkeuksellisen tarkka tieto Ahvenanmaan erityiskysymyksistä aina oikeusjuttujen lukuisuudesta kovan merenkäynnin tuomareiden matkustamiselle aiheuttamiin hankaluuksiin saakka.

Hovioikeudenneuvos Helena Lindgren, Kuopio

Lindgren on kirjoittanut vauhdikkaan ja itse asiasta johtuvalla huumorilla höystetyn kertomuksen Itä-Suomen hovioikeuden virkamiesyhdistyksen pikkujoulussa jo 26 vuotena luovutetusta leikkimielisestä palkinnosta, hovioikeuspiparista. Tämä kirjoitus on erinomainen esimerkki yksittäistä asiaa koskevasta muistelusta.

Varatuomari Tarja Rossi, Akaa, ja laamanni Tuula Lehto, Ikaalinen

Rossi ja Lehto ovat muistelleet yhdessä tuomioistuinuransa alkuvuosia Vaasan hovioikeudessa. Tämä on kiinnostava ratkaisu, tässä keruussa ainoa laatuaan. Voi hyvin kuvitella, että tämä valinta on madaltanut kynnystä ryhtyä muistelemaan ja myös helpottanut lähes 40 vuoden takaisten asioitten mieleen palauttamista. Rossin ja Lehdon dialogi on elävää ajankuvaa heidän vuosistaan nuorina esittelijöinä Vaasan hovioikeudessa.

Arvonnoissa voittaneet

Lisäksi kaikkien vastaajien kesken on arvottu viisi SKS:n lahjoittamaa kirjapalkintoa, joiden saajat ovat hovioikeudenlaamanni Ukko Kiviharju Espoosta, hovioikeudenlaamanni Jorma Lumiala Helsingistä, lainkäyttösihteeri Kaija Mäntymäki Turusta, hovioikeudenneuvos Hagar Nordström Vaasasta ja laamanni Antti Savela Kemistä.

Keruukilpailun palkintolautakuntaan kuuluivat oikeusneuvos Kati Hidén, hovioikeuden presidentti Mikael Krogerus, arkistonjohtaja Lauri Harvilahti ja arkistotutkija Juha Nirkko. Kilpailun järjestivät korkein oikeus, hovioikeudet ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

 
Julkaistu 27.10.2015