Teksti ja kuvat: Susanna Manu

Ulosotto tutuksi oikeustieteen opiskelijoille

Ennen luentosalissa kahisi paperi, nykyään luennoitsijan ääntä säestävät näppäimistöjen äänet. Turun yliopiston Educariumissa luentosali on täyttynyt oikeustieteen opiskelijoista. Luento alkaa peruskysymyksellä, mitä ulosotto on.

Valtakunnanvoudinviraston hallintovouti Niklas Tjurin on luennoinut vuodesta 2014 Turun yliopistolla täytäntöönpano-oikeuden kurssilla ulosotosta otsikolla Ulosottomenettelyn keskeisiä kysymyksiä.

"Aloite siihen, että kurssilla käsiteltäisiin myös ulosottoa ja mukana olisi luennoitsija ulosotosta, tuli aikanaan yliopistolta."

Täytäntöönpano-oikeuden kurssia on järjestetty oikeustieteellisessä 2010-luvun alusta lukien. Kurssin luennoitsijat ovat alusta asti olleet työelämässä mukana olevia lakimiehiä.

"Luennoitsijoita on tänä vuonna ollut ulosoton lisäksi käräjäoikeudesta, konkurssiasiamiehen toimistosta, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, eläkevakuutusyhtiöstä sekä asianajopuolelta. Luennoitsijat ovat olleet organisaatioista, jotka tavalla tai toisella ovat mukana täytäntöönpanon eri vaiheissa", Tjurin luettelee.

Vaikka ulosotto saattaa olla opiskelijoille jo jonkin verran tuttu asia, saa Tjurinin luennolla seikkaperäisemmän ja käytännönläheisen kuvan siitä, kuinka monipuolista työtä ulosoton parissa tehdään.

"Ulosottoa ei oikeustieteellisessä opeteta juuri muutoin kuin sivulauseissa. Olen siksi lähtenyt luennollani liikkeelle ulosoton perusasioista ja käynyt pähkinänkuoressa läpi ulosottoprosessia. Toki osa opiskelijoista on ollut opintojen ohella mukana myös työelämässä, esimerkiksi perintä-, pankki- tai asianajopuolella, jolloin he ovat usein olleet tekemisissä myös ulosottoasioiden kanssa ja heillä on sitä kautta ulosotosta jo enemmän tietoa."

Yliopistokaupunki on työnantajan etu

Valtakunnanvoudinvirastolle on suuri etu, että samassa kaupungissa on yliopisto, jossa opiskelee sekä oikeustieteen opiskelijoita että muiden alojen tulevia ammattilaisia. On tärkeää, että VVV tekee yhteistyötä Turun yliopiston kanssa.

"Turun yliopistolla on merkitystä Valtakunnanvoudinviraston päätoimipaikan korkeakouluna, joka valmistaa eri korkeakoulututkinnon suorittaneita, joille ulosottolaitoksellakin on tarvetta. Yliopisto tekee tutkimustyötä, joka lisää osaamistamme ja toimii oikeuslähteenä ratkaisutoiminnassa. Yliopisto tarjoaa mahdollisuuden jatko-opintoihin ja tarvittaessa järjestää koulutusta ulosottolaitoksen henkilöstölle. Eri tiedekunnista erityisesti oikeustieteellinen tiedekunta on tehtäväkenttämme huomioon ottaen meille keskeinen", valtakunnanvouti Juhani Toukola kertoo.

On tärkeää kertoa ulosotosta opiskelijoille, mutta myös huolehtia siitä, että henkilöstön osaamista päivitetään.

"Kouluttajia eri yliopistoista on ollut mukana myös ulosottolaitoksen koulutustoiminnassa. Kaikki korkeakoulut toimivat myös henkilöstön jatkokoulutuspaikkoina ja tekevät arvokasta tutkimustyötä", Toukola kertoo.

Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa toimii Oikeustieteellisen tiedekunnan neuvottelukunta. Valtakunnanvouti on neuvottelukunnan jäsen.

"Yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta haluaa pitää yhteyksiä juridiikan käytännön toimijoihin ja kuulla heidän tarpeitaan ja ajatuksiaan koulutuksen järjestämisessä. Sitä varten tiedekuntaan perustettiin neuvottelukunta. Se toimii tiedekunnan ja sen keskeisten sidosryhmien yhteistyöelimenä ja edistää siten tiedekunnan tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan kehittämistä", Toukola kertoo.

Ulosoton monipuolisuus tutuksi

Koulutus ja tiedonsaanti vaikuttavat siihen, että perintä on tehokkaampaa. Tieto lisää samalla myös kiinnostusta.

"Se, miten monipuolisia ja vaativia tehtäviä ulosotossa tehdään, on tullut monelle opiskelijalle yllätyksenä. Opiskelijat ovat luennolla aktiivisia ja kysymyksiä tulee alkaen ulosottomiehen normaalista työpäivästä aina keinotekoisen järjestelyn sivuuttamisen edellytyksiin ja kaikesta siltä väliltä."

Tälläkin kertaa opiskelijat ovat aktiivisesti mukana ja kyselevät muun muassa velkomisesta, ulosottomiehen valtuuksista ja velan vanhentumisesta. Kurssista ei järjestetä tenttiä, vaan se suoritetaan oppimispäiväkirjan avulla, jonka opiskelijat tekevät luennoilta. Se selittää kiivaan näppäimistöjen takomisen luennon aikana.

"Oppimispäiväkirjassa opiskelija pohtii ja analysoi tarkemmin esimerkiksi jotain luennolla esille noussutta tai muutoin aiheeseen liittyvää teemaa ja osoittaa sitä kautta aiheen oppimista. Oppimispäiväkirjojen taso vaihtelee laidasta laitaan ja niiden tarkastaminen on luennoitsijalle erittäin mielenkiintoista ja antoisaa", Tjurin kertoo.

Opiskelijoilla mahdollisuus päästä käytännön oppiin

Tjurinilla on monen vuoden kokemuksen jälkeen hyvä näppituntuma, miten kurssi otetaan vastaan.

"Ymmärtääkseni kurssi on ollut opiskelijoiden keskuudessa suosittu ja mielestäni opiskelijat ovat olleet ulosotosta kiinnostuneita. Olen luennolla mainostanut ulosoton merkitystä ja tärkeyttä yhteiskunnassa ja sitä, että riippumatta siitä, mihin työtehtäviin opiskelijat aikanaan päätyvätkään, voi melkein missä tahansa tehtävissä tulla tarvetta ulosoton osaamiselle ja huomioon ottamiselle."

Opiskelijoiden on mahdollisuus tulla tutustumaan ulosottolaitoksen toimintaan harjoittelun kautta.

"VVV:n oikeudellisessa yksikössä on työskennellyt jo useana vuotena kolmen kuukauden pituisessa harjoittelussa oikeustieteen opiskelija, mikä on osaltaan pitänyt yllä yliopiston ja VVV:n välistä hyvää yhteistyötä. Se lienee osaltaan myös vaikuttanut kurssin suosioon opiskelijoiden keskuudessa. Toivotaan, että opiskelijoita myös valmistuttuaan hakeutuu ulosottolaitoksen palvelukseen", Tjurin toteaa.

Kuvia ei saa käyttää ilman lupaa. Tekstiä lainatessa on mainittava kirjoittajan nimi ja lähde: oikeusministeriön Oikeus.fi:n Arkea&Ajatuksia -sivut www.oikeus.fi/arkeajaajatuksia

 
Julkaistu 18.12.2019