Arkea ja ajatuksia » Oikeudella töissä

Oikeudella töissä

Uusimmat artikkelit

Oikeustradenomikoulutus käynnistettiin vuonna 2004 oikeusministeriön aloitteesta. Taustalla oli tarve vastata muuttuvan yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin, kun oikeudellisesti koulutettuja ihmisiä kaivataan yhä enemmän. Kehittämistyössä on oikeusministeriön lisäksi ollut mukana koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut tiiviissä yhteistyössä muiden oikeushallinnon edustajien kanssa.

12.10.2016

Martti Kola on toiminut haastemiesten esimiehenä Helsingin käräjäoikeudessa jo noin seitsemän vuoden ajan. Pitkään alalla viihtynyt Kola kertoo haastemiesten olevan pieni ja melko tuntematon ammattiryhmä. Haastemiesten perustehtävänä on erilaisten asiakirjojen tiedoksi antaminen toimeksiantajan puolesta. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat ja testamentin tai maksukehotuksen tiedoksiannot.

15.09.2016

– Avustaminen turvapaikka-asioissa poikkeaa "tavallisista" toimeksiannoista siinä, että näihin asioihin sisältyy paljon muutakin kuin juridiikkaa, kuten maa-, uskonto- ja kulttuuritietämystä. Työni on hyvin ihmisläheistä, sanoo julkinen oikeusavustaja Juulia Tuomaala Varsinais-Suomen oikeusaputoimistosta.

10.02.2016

Helsingin hallinto-oikeus on tänä vuonna palkkaamassa mahdollisesti noin sata henkilöä turvapaikkapäätöksistä tehtyjen valitusten käsittelijöiksi. Aikaisemmin on rekrytoitu jo kolmisenkymmentä. Suurin osa palkataan esittelijöiksi, mutta jonkin verran rekrytoidaan myös tuomareiksi. Rekrytoinneilla pyritään vastaamaan ennakoituun valitusruuhkaan.

04.02.2016

Edunvalvoja turvaa päämiehensä talouden kun henkilö ei itse siihen kykene. Työn ydin on budjetin laatimisessa asiakkaan tarpeiden mukaan. Edunvalvonnan alle mahtuu monenlaista elämäntilannetta, ja jokaisen kohdalla tärkeintä on päämiehen etu.

05.11.2014

Eeva Vartio Turusta on ensimmäisiä, jotka ovat suorittaneet uudentyyppisen tuomioistuinharjoittelun. Hän kertoo kokemuksistaan, millaista oli suorittaa harjoittelu kahdessa erityyppisessä tuomioistuimessa. Ensimmäinen puoli vuotta käräjäoikeudessa ja toinen puoli vuotta hallinto-oikeudessa.

26.03.2013
 
Julkaistu 12.2.2016