Arkea ja ajatuksia » Oikeudella töissä » Määräaikainen hovioikeudenneuvos Esa Kyllästinen, Helsingin hovioikeus

Teksti: Esa Kyllästinen Kuva: Taisto Jantunen

Määräaikainen hovioikeudenneuvos Esa Kyllästinen, Helsingin hovioikeus


Luminen perjantaipäivä 30.11.2012 Helsingin Salmisaaressa

Aloitin 1.10.2012 määräaikaisena hovioikeudenneuvoksena Helsingin hovioikeuden 170 henkilön työyhteisössä. Vakituinen virkani on Kuopion oikeusaputoimistossa, jossa toimin johtavana julkisena oikeusavustajana viraston päällikkönä noin 40 henkilön työyhteisössä. Tämä juttu kertoo yhdestä työpäivästäni Helsingin Salmisaaressa.

Talvi ja lumi ovat saapuneet Helsinkiin. Mereltä puhaltava kirpeä pakkastuuli tervehtii Salmisaaressa iloisesti töihin tulijaa. Klo 7.30 avaan työpaikan alaoven. Nousen portaat neljänteen kerrokseen ja matkalla työhuoneeseen otan mukaan kupin kahvia. Työhuoneessani käynnistän tietokoneen ja katson läpi Helmeriä, joka on Helsingin hovioikeuden intranet. Tämän jälkeen käyn vielä kertauksen vuoksi läpi päivän pääkäsittelyjuttua ja iltapäivällä esittelyyn tulevia juttuja.

Klo 8.40 menen kahvioon, jossa tapaan aamukahvilla työkavereita. Klo 8.55 pyörähdän työhuoneessa ja suuntaan matkani kohti istuntosalia. Tänään meillä on pääkäsittely rikosvahinkoon perustuvassa vahingonkorvausasiassa. Toimin jutun valmistelusta vastaavana jäsenenä.

Klo 9.00-9.10 käymme viskaalin kanssa vielä päivän juttua lyhyesti läpi. Klo 9.15 istunto alkaa. Kokoonpanoon kuuluu puheenjohtajana hovioikeudenlaamanni, määräaikainen hovioikeudenneuvos, minä ja viskaali. Puheenjohtaja kehottaa asianosaisia sovintoon. Asianosaiset ilmoittavat, että sovinnon edellytyksiä ei ole. Pääkäsittely aloitetaan. Avustajat esittävät lyhyet asiaesittelyt. Tämän jälkeen kuullaan valittajaa ja todistajaa. Avustajien loppupuheenvuorojen jälkeen pääkäsittely päättyy klo 11.05. Siirryin työhuoneeseen lukemaan sähköpostiviestejä ja käyn alakerrassa syömässä klo 11.20-12.00.

Klo 12.00-12.45 pidämme päivän jutun päätösneuvottelut. Päätösneuvotteluiden jälkeen klo 12.45 aloitamme välittömästi jäsenesittelyn. Jäsenesittelyssä klo 12.45-13.45 käymme läpi neljä juttua, joista kahdessa on kyse jatkokäsittelyluvan myöntämisestä.

Klo 13.45-13.55 käyn kahviossa päiväkahvilla. Klo 14.00-14.15 siirryn hovioikeuden informaatiokeskukseen hakemaan oikeustieteellistä kirjallisuutta.

Klo 14.15 aloitan tekemään kirjallisia töitä eli tutustumaan uusiin juttuihin. Ensin tutustun törkeän ryöstön yritystä ym. koskevaan juttuun ja seuraavaksi yritysten väliseen vahingonkorvausasiaan.

Klo 17.00-17.10 keskustelen asessorin kanssa aikaisemmin pääkäsittelyssä olleesta jutusta, jossa olen valmistelusta vastaavana jäsenenä ja asessori esittelijänä. Käymme läpi asessorin valmistelemaa hovioikeuden päätösluonnosta.

Klo 17.10-17.20 luen Helmerin uutisia. Lopetan klo 14.15 aloittamani uusiin juttuihin tutustumisen. Laitan molemmat jutut eteenpäin kansliaan siten, että kanslia pyytää valituksista vastaukset.

Klo 17.25 suljen työpaikan oven. On aika lähteä kotiin, jossa Pentti mäyräkoira odottaa minua häntä heiluen iltalenkille. Pakkaan reppuun kaksi uutta juttua, joista toinen on lasten elatusapuasia ja toinen pahoinpitelyjuttu. Luen näitä juttuja illalla kotona pari tuntia. Takana on jälleen yksi tapahtumarikas ja mukava työpäivä.


Lopuksi

On hienoa, että olen saanut tilaisuuden tulla työskentelemään Helsingin hovioikeuteen. Virkavapauteni johtavan julkisen oikeusavustajan virasta mahdollisti oikeusaputoimen johtajan myönteinen ja joustava suhtautuminen virkavapaushakemukseeni lyhyellä varoitusajalla.

Työpaikka Helsingin hovioikeudessa ja muutto Helsinkiin tuntui syys-lokakuun vaihteessa jännittävältä ja samalla uusi tilanne myös jännitti kovasti. Taakse oli jäämässä tuttu ja turvallinen asuin- ja työympäristö. Matkaan lähtiessä asumisjärjestelyt Helsingissä oli sovittu ainoastaan lähipäiviksi. Olisi myös ollut helppo jäädä tekemään jo tutuksi käynyttä työtä eikä ryhtyä opettelemaan uutta työtä. Itseasiassa en siis tiennyt, mitä minulla oli edessä lähipäivinä ja tulevina kuukausina. Pelkoni ja vatsassa olleet perhoset haihtuivat kuitenkin heti ensimmäisenä työpäivänä, kun 3. osaston asessori otti minut aamulla iloisesti hymyillen vastaan. Olen tuntenut oloni täällä siitä lähtien kotoisaksi.

Henkilökunta hovioikeudessa on erittäin ystävällistä ja motivoitunutta. Suuren vaikutuksen minuun on tehnyt kansliahenkilökunnan, esittelijöiden ja neuvosten erinomainen ammattitaito ja töihin sitoutuneisuus. Minut on sijoitettu 3. osastolle. Parasta tällä osastolla on ollut hyvä työilmapiiri, reilu esimies, haastavat keskustelut esittelyissä ja pääkäsittelyn päätösneuvotteluissa sekä rautaisen ammattitaidon omaava henkilökunta.

Jo lyhyellä kokemuksella olen huomannut, että tämä on myös hyvä korkeakoulu tarkkailla oikeudenkäyntiavustajien toimintaa hovioikeudessa. Muiden työskentelyä seuraamalla pystyy oppimaan itse uusia asioita ja pöydän toiselta puolen pystyy paremmin havainnoimaan, mihin keskeisiin seikkoihin oikeudenkäyntiavustajan tulisi oikeudenkäynnissä kiinnittää huomiota ja keskittyä. Hyvä ohjenuora avustajien toimintaan on hovioikeudenlaamanni Pauli Viitasen usein istunnossa esittämä toivomus olennaiseen keskittymisestä.

Uudessa työpaikassa ja ympäristössä olen innostunut myös työnteosta uudella tavalla. Suosittelen kaikille halukkaille työnkiertoa ja Helsingin hovioikeutta työpaikkana. Olen vuosien varrella työskennellyt useassa oikeushallinnon yksikössä sekä työntekijänä että esimiehenä. Eri yksiköissä olen kohdannut erilaisia haasteita. Yhteinen piirre kaikissa yksiköissä on ollut, että niissä on ollut mukava työskennellä ja hyvät työskentelyolosuhteet. Suosittelen lämpimästi oikeushallintoa työpaikkana.

Kuvia ei saa käyttää ilman lupaa. Tekstiä lainatessa on mainittava kirjoittajan nimi ja lähde: oikeusministeriön Oikeus.fi:n Arkea&Ajatuksia -sivut www.oikeus.fi/arkeajaajatuksia

 
Julkaistu 18.12.2012