Teksti ja kuva: Kati Kivistö

AIPA-hankkeen muutosjohtamismatkalla kohti lainkäytön digitalisoitumista

Muutama vuosi sitten sain kutsun palaveriin, joka käsitteli yleisten tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen lainkäytön digitalisoitumiseen liittyvää toiminnanmuutosprojektia, AIPAa. Palaverin ydinsanoma oli, että toiminnan muutoksen ja osaamisen kehittämisen toimenpiteiden suunnittelua varten tarvitaan resursseja ja vastuuhenkilöitä. Melko nopeasti kävi selväksi, että vanhat IT-järjestelmien käyttöönottomallit eivät toimisi ja toiminnan muutos ICT-osaamisen kehittämisestä aidosti digitalisoituneeksi toiminnaksi edellyttäisi vuosien työn.

Mitä tarkoittaa digitalisoitunut lainkäyttö ja mitä sen saavuttaminen vaatii?

Edeltävät kysymykset ovat olleet kaikki nämä vuodet ydinkysymyksiä osaamisen kehittämisen toimenpiteitä suunniteltaessa. Aluksi sain vastaukseksi valistuneita arvauksia ja ystävällisiä hymähdyksiä. Nyt tiedämme jo melko tarkasti, millaisia osaamisen kehittämisen toimenpiteitä on tarve tehdä. Oikeuslaitoksen henkilöstö on oppinut tunnistamaan ja antamaan palautetta entistä tarkemmalla tasolla siitä, millaisia kompetensseja tai asioita tulisi kehittää, jotta työskentely sujuisi helpommin. Dialogin kautta on syntynyt arvokasta tietoa tiedolla johtamisen ja koulutustarveanalyysin tueksi.

Lainkäytön digitalisoituminen ei synny yhdessä yössä tai seminaarissa. Se vaatii aikaa, ajattelutavan ja digitaitojen omaksumista sekä laitetekniikan ja vähitellen valmistuvien AIPA-tietojärjestelmän osien haltuunottoa.

"Kaikista merkityksellisempään rooliin lainkäytön digitalisoitumisessa nousevat asenne ja systemaattisuus: siellä, missä on kääritty hihat ja aloitettu oman sekä virastotason toiminnan kehittäminen sähköiseen suuntaan, voimme sanoa olevan jo "pään veden pinnalla ja valmiina uimaan".

Työelämän muuttuessa nopealla tahdilla osaamisen ylläpito ja virastojen oppimiskulttuurin kehittäminen nousevat merkittävään rooliin.

AIPA-verkostot osaamisen kehittämisen voimavarana

Neljän vuoden aikana AIPAssa on saatu rakennettua kolme upeaa verkostoa: alueelliset avainvaikuttajat, virastokouluttajaverkoston sekä ICT-yhdyshenkilöiden verkoston. Yhteensä noin 360 ihmistä (yli 10 % syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten henkilöstöstä) on heittäytynyt mukaan ideoimaan, kokeilemaan ja kehittämään uusia tapoja tehdä työtä. Kun ensimmäisten verkostopäivien kuumimmat kysymykset liittyivät siihen, miten langattomasti työskennellään, kahta näyttöä käytetään tai ovatko pdf-dokumentit oikeasti käsiteltävissä, voimme todeta kulkeneemme pitkän matkan. Tahdon vilpittömästi kiittää jokaista AIPAn muutosjohtamisverkoston jäsentä arvokkaasta työstä ja kollegoiden tuesta.

Viimeisten vuosien ajan kaiken kaikkiaan yli 17 000 osallistujaa on osallistunut AIPA-hanketoimiston organisoimiin koulutustilaisuuksiin niin webinaarien, digiaamujen kuin verkostopäivienkin muodossa. Virastovierailut ovat osoittaneet, että on viimeisen rutistuksen aika ja samalla mahdollisuus saattaa jokainen kollegamme sähköisten valmiuksien osalta tasolle, jolla valmiudet ovat riittävät ja työskentely koetaan mielekkääksi.

"Digitaitojen osalta pätee onneksi sama kuin polkupyöräilyssä; kun kerran oppii työskentelemään paperittomasti, ei sitä tarvitse uudelleen oppia."

Viisi vinkkiä osaamisen kehittämiseksi

Kuvia ei saa käyttää ilman lupaa. Tekstiä lainatessa on mainittava kirjoittajan nimi ja lähde: oikeusministeriön Oikeus.fi:n Arkea&Ajatuksia -sivut www.oikeus.fi/arkeajaajatuksia

 
Julkaistu 22.5.2019