Teksti ja kuvat: Pirkko Kauppinen/oikeusministeriö

Hovioikeuspiirin laatuhanke innostaa opiskelemaan

Helsingin hovioikeuspiirin yliopistopainotteinen laatuhanke täyttää kymmenen vuotta. Tähän mennessä kursseille on osallistunut tarkkaan laskien 174 henkeä. Järjestyksessä 17. kurssi on juuri käynnistynyt ja osanottajia on maksimimäärä.

Mistä into?

Risto Jalanko, ma. laamanni ja hovioikeuden edustaja ohjausryhmässä sai kipinän esittelijänä ollessaan ja oikeustieteen lisensiaatin tutkintoa suorittaessaan, mutta sanoo vaatimattomasti: "En minä kaikille kursseille itse ole osallistunut."

Kuvassa Risto Jalanko

Kirsti Uusitalo puolestaan arvostaa eniten artikkeleiden kirjoittamista: " Motivoivinta on, kun innostuu jostakin asiasta ja saa syventyä siihen." Hovioikeudenneuvoksella syventymisrauha löytyy viikonloppuina ja lomilla.

Työtä laatuhanke osallistujillaan teettää, varsinkin jos siinä aikoo tähdätä ammatilliseen lisensiaatin tutkintoon asti. On osallistuttava vähintään kolmelle kurssille, seurattava kunkin kurssin luentoja 4 – 5 iltana, osallistuttava seminaariin ja hiottava artikkelinsa ammatillisen OTL-tutkintoon kelpaavalle tasolle. Lisäksi on seurattava lukukauden mittaista metodologian kurssia yliopistolla.

"Meille tarjotaan näin valmis paketti jatko-opiskelusuunnitelmaksi. Kaikki on räätälöity sopivaksi ja korkeatasoiset luennoitsijat tuodaan työpaikalle". Uusitalo kuvaa opiskeluaan harrastuspohjaiseksi, mutta niin pitkälle harrastus on kantanut, että ammatillinen lisensiaatin tutkinto on todennäköisesti plakkarissa vielä tänä syksynä.

Kuvassa Kirsti Uusitalo

Teoriasta käytäntöön ja päinvastoin

Rikosoikeuden professori Raimo Lahti on vetänyt laatuhanketta Helsingin yliopiston puolesta alusta lähtien. "Hanke on ollut etappina henkilöille, jotka ovat suorittaneet lisensiaatin tutkinnon tai peräti väitelleet tohtoreiksi." Viime kevääseen mennessä lisensiaatin tutkinnon oli suorittanut 12 henkilöä.

Useimmat ovat kuitenkin osallistuneet yhdelle tai kahdelle kurssille ilman sen kunnianhimoisempia jatko-opiskelutavoitteita. Enin osa heistä on ollut hovioikeuden esittelijöitä, mutta mukana on myös tuomareita hovioikeudesta ja käräjäoikeuksista sekä syyttäjiä ja asianajajia. Osanottajia on tullut myös Kouvolan hovioikeudesta.

Opettajat ovat yleensä tulleet Helsingin yliopistosta. Miten käytännön ja teorian kohtaaminen on mahtanut sujua?

"Ihan hyvin. Yleistuomari osaa kaikesta jotakin, mutta ei mistään kaikkea, kun taas yliopistolta tuleva opettaja tietää rajatusta aiheesta kaiken", tiivistää Jalanko.

Kuvassa Raimo Lahti

Lahti hymyilee: "Yliopisto-opettajilla lienee erikoistuneissa tuomareissa vaativiakin keskustelukumppaneita, toimihan esimerkiksi Jalanko oman erityisalansa opettajana työoikeuden kurssilla. "

Paluu juurille

Laatuhanke lähti liikkeelle rikosoikeuden kursseista. Juuri käynnistyneellä tämän syksyn yleisten oppien kurssilla kehä sulkeutuu.

"Hakijoita oli niin paljon, että kurssi tulee tarpeeseen. Kaksi kolmasosaa kaikista hovioikeuden jutuista on rikosjuttuja. Kymmenen vuoden aikana koko esittelijäkunta on vaihtunut ja moni hovioikeudenneuvoskin jäänyt eläkkeelle," toteaa Risto Jalanko.

Jalanko sanoo, että väliin kurssien osanottajien etsintä on ollut melko työlästä. Raskaimman taakan on kuitenkin kantanut kunkin kurssin sihteerinä toiminut hovioikeuden esittelijä.

"Pehmittämistä on yliopistollakin opettajien löytämiseksi joskus tarvittu," sanoo Lahti.

"Nyt kun meillä on käytössä Helsingin käräjäoikeuden hieno auditorio, pystymme ottamaan myös yksittäisiä luentoja seuraamaan muitakin kuin kurssilaisia. Yllättävän paljon kiinnostuneita onkin ilmaantunut," sanoo Jalanko. Mukaan on Lahden iloksi mahtunut myös graduntekijöitä.

Käytännönläheisen oikeudellisen tiedon levittäminen on Lahden mukaan yksi laatuhankkeen ansioista. Toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa, hovioikeuksien oikeuskäytäntöä ei Suomessa julkaista systemaattisesti.

Useista laatuhankkeen kursseista on syntynyt kurssilaisten laatimien artikkeleiden pohjalta koottu julkaisu. Julkaisuja on yhteensä kymmenen, ja tällä hetkellä niistä yhdeksän löytyy verkosta Helsingin hovioikeuden kotisivuilta .

Kaksi laatuhanketta

Laatuhankkeen kustannukset maksaa työnantaja, joka tilaa kurssit Helsingin yliopistolta. Hankkeen elinkaaren aikana on ehtinyt toimia jo kolme presidenttiä, joista nykyinen, Mikko Könkkölä pitää arvokkaana sitä, että hanke on tavoitteellinen ja pitkäjänteinen ja tukee koulutettavien omaa uraa.

Hovioikeuden näkökulmasta laatuhanke on voimakas taloudellinen satsaus.

Hovioikeuden näkökulmasta laatuhanke on voimakas taloudellinen satsaus. "Tätä itseohjautuvaa hanketta kannattaa jatkaa niin kauan kuin siihen löytyy kiinnostuneita", hän sanoo.

"Myös oppiaineen kannalta tämä on ollut tervetullut rahoituslähde, joka osaltaan tukee opetusta ja tutkimusta", toteaa Lahti.

Helsingin hovioikeuspiirillä on Könkkölän mukaan ainakin kaksi etua koulutuksen järjestämisessä. "Ensiksikin täältä löytyy paljon ihmisiä ja sitä kautta myös harrastusta, ja toiseksi koulutettavat ovat lähellä toisiaan."

Hovioikeuspiirissä on toinenkin aktiivisesti toimiva laatuhanke, joka on käräjäoikeuspohjainen.

"Sen erityisenä vahvuutena on käytännönläheisyys ja vahva yhteistyön kulttuuri". kuvaa Könkkölä.

Myös tämän hankkeen julkaisut löytyvät Helsingin hovioikeuden verkkosivuilta.

Kuvia ei saa käyttää ilman lupaa. Tekstiä lainatessa on mainittava kirjoittajan nimi ja lähde: oikeusministeriön Oikeus.fi:n Arkea&Ajatuksia -sivut www.oikeus.fi/arkeajaajatuksia

 
Julkaistu 8.10.2013