Teksti: Hille Puusaari

Jyväskylän oikeusaputoimisto aloittaa etäpalvelun - oikeusavustajan kanssa voi neuvotella videoyhteydellä

Kaikki on valmiina. Yhteydet on testattu ja toimivat. Aluksi on pääasia, että niin me viranomaiset kuin asiakkaatkin pääsemme kokeilemaan laitteita käytännössä, sanoo Teija Hyytiäinen.

Keski-Suomessa alkaa maanantaina 7.5.2012 kokeilu, jossa kansalainen voi ottaa videokuvayhteyden oikeusavustajaan etäpalvelupisteestä. Jyväskylän oikeusaputoimisto on mukana valtiovarainministeriön vetämässä pilottihankkeessa, jossa kerätään tietoa asiakkaiden palvelutarpeista ja kokemuksia palveluneuvojien työhön.

- Tavoitteena on, että kynnys ottaa yhteyttä ja asioida oikeusapuviranomaisen kanssa madaltuu, sanoo johtava julkinen oikeusavustaja Teija Hyytiäinen Jyväskylästä.

Jyväskylän alueella oikeusapua tarvitseva kansalainen voi asioida kuudessa etäpalvelupisteessä: Säynätsalossa, Korpilahdella, Keuruulla, Petäjävedellä, Joutsassa ja Karstulassa.

Yhteispalvelupisteet toimivat kunnantaloilla, paitsi Korpilahdella kirjastossa ja Karstulassa Kelan toimistossa. Samassa pisteessä toimipaikasta riippuen palvelee oikeusavun lisäksi Kela, työ- ja elinkeinotoimisto, verotoimisto ja maistraatti. Lisäksi Säynätsalon ja Korpilahden pisteissä saa ohjausta Jyväskylän kaupungin palveluihin.

Tärkeää on, että ihmiset näkevät, että laitteiden käyttö on helppoa. Ei tämä sen kummempaa ole kuin nokakkain puhuminen, Hyytiäinen rohkaisee.

Kussakin etäpalvelupisteessä on virkailija auttamassa laitteiden käytössä. Palveluneuvoja selvittää asiakkaan tarpeet ja ohjaa oikean viranomaisen puoleen.

- Virkailijoita on ohjeistettu, että asiakkaalta ei udella yksityiskohtia vaan vain se, mikä on tarpeen asiakkaan ohjaamiseksi. Oikeusavussa on tärkeää, että asiakassalaisuus säilyy, sanoo Hyytiäinen.

Myös etäpalvelupisteiden tilat tarkistetaan ennen palvelun aloittamista, että äänieristys ja muut asiakkaan tietosuojaa varmistavat yksityiskohdat ovat kunnossa.

- Oikeusavussa asiat hoidetaan tilanteen mukaan sillä välineellä, mikä soveltuu parhaiten. Jollekin saattaa sopia käynti oikeusaputoimistossa, toiselle videoneuvottelu. Yleisneuvontaan ja esimerkiksi aikatauluista sopimisiin voidaan käyttää edelleen puhelinta.


Videoneuvotteluun on varattava aika

Videoneuvotteluun ei pääse heti, vaan siihen on varattava aika. Ensin asiakkaan on täytettävä hakemus oikeusavun saamiseksi, jos sitä ei ole tehty aiemmin. Etäpalvelupisteisiin on monistettu valmiiksi oikeusapuhakemuksia. Lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti verkossa osoitteessa: www.oikeus.fi/49764.htm. Oikeusaputoimistot auttavat lomakkeiden täytössä.

Parhaiten etäyhteys soveltuu sellaisten asioiden hoitamiseen, joissa ei edellytetä henkilökohtaista läsnäoloa.

Etäneuvotteluajan saamiseksi oikeusaputoimistosta menee aikaa noin 1-2 viikkoa. Toimistossa tarkistetaan ennen neuvotteluajan antamista, että asiakas täyttää oikeusavun tulo- ja varallisuusehdot. Lisäksi selvitetään jo ennakkoon mahdolliset esteellisyydet hoitaa asiaa. Kun hakemus on hyväksytty, asiakkaalle varataan videoneuvotteluaika.

Yhteispalvelupisteeseen asiakas voi tuoda mukanaan myös asiakirjoja, jotka voidaan näyttää oikeusavustajalle kameran välityksellä. - Kameran tietoyhteys on suojattu, joten tietoturva säilyy, toteaa Hyytiäinen.

Kovin isoa asiakirjanippua Hyytiäinen ei suosittele tuomaan yhteispalvelupisteeseen. Lukuisiin asiakirjoihin perehtyminen hoituu parhaiten kasvotusten oikeusavustajan kanssa.

Oikeusavussa etäyhteyksillä voidaan parhaiten hoitaa sellaiset asiat, joissa ei edellytetä henkilökohtaista läsnäoloa. Niitä ovat esimerkiksi yksinkertaiset velkomusasiat, lasten elatusasioista sopimiset ja yleensä kaikki oikeudenkäynteihin liittyvät alkuneuvottelut ja asioiden alustavat selvittelyt.

- Myös väliaikatiedustelut ja -neuvottelut, tyypillisesti esimerkiksi ositukset, soveltuvat erinomaisesti videoyhteydellä hoidettaviksi.

Sen sijaan esimerkiksi testamentteja tai kauppakirjoja ei laadita etäpalveluna, koska asianomaisen on oltava paikalla allekirjoittamassa asiakirja. Myöskään arkaluonteisia asioita ei lähdetä hoitamaan videokeskusteluilla.

Teija Hyytiäisen arvion mukaan videokeskusteluilla voidaan korvata 2-4 asiakaskäyntiä viikossa.

- Varsinkin Karstulassa, jossa ei ole ollut oikeusapupalveluita, saattaa olla patoutunutta tarvetta etäpalvelulle.

Jyväskylän oikeusaputoimistossa videoyhteyttä aiotaan hyödyntää myös tulkkauksessa. Tulkkien käytöstä on jo sovittu Helsingin seudun asioimistulkkikeskuksen kanssa, myöhemmin voidaan käyttää myös muita tulkkikeskuksia. Harvinaisten kielten tulkkaus saadaan järjestettyä entistä paremmin, koska tulkin ei tarvitse matkustaa esimerkiksi pääkaupunkiseudulta Keski-Suomeen.

Etäyhteyksiä aiotaan kokeilla myös yleisessä edunvalvonnassa. Pääkohde on Keuruun Juurikkaniemen sairaala, jonka hoitohenkilöstön kanssa on tarkoitus neuvotella videoyhteydellä edunvalvottavien asioista.

- Etäpalvelupiste on Keuruun kaupungintalolla, jonne hoitohenkilökunta voi poiketa hoitamaan neuvotteluja edunvalvojien kanssa samalla reissulla, kun he käyvät vaikkapa apteekissa, kuvaa Hyytiäinen.


Myös Seinäjoen oikeusaputoimisto mukana etäpalvelukokeilussa

Etelä-Pohjanmaalla on etäpalvelukokeilussa mukana Seinäjoen oikeusaputoimisto Kurikan Jurvassa ja Teuvalla sekä Kela. Videoyhteyksiä hyödyntävät oikeusaputoimistossa julkisten oikeusavustajien lisäksi tulkit ja yleiset edunvalvojat.

Asiakkaita palvelee kaksi yhteispalvelupistettä: Kurikan kaupungin Jurvan palvelupiste (Koulutie 8) ja Teuvan kunnan palvelupiste kunnantalolla. Etäpalvelupisteet ovat kunnan virastotaloissa erillisissä huoneissa, jonne asiakkaat ohjataan eteisaulan vastaanottotiskiltä.

- Meillä on kummassakin palvelupisteessä todella ystävälliset palveluneuvojat ottamassa vastaan asiakkaita, kertoo Vaasan oikeusapupiirin oikeusaputoimen johtaja, Seinäjoen oikeusaputoimiston päällikkö Hanna-Leena Tukeva.

- Palveluneuvojat on koulutettu ja heille on korostettu nimenomaan salassapitovelvollisuutta. He eivät ota kantaa asioihin, vaan auttavat ajan varaamisessa ja etäyhteyden ottamisessa.

Palveluneuvoja voi auttaa esimerkiksi varaamaan ajan oikeusapusihteerille, jos asiakas tarvitsee apua oikeusapuhakemuksen täyttämisessä.


Kuvia ei saa käyttää ilman lupaa. Tekstiä lainatessa on mainittava kirjoittajan nimi ja lähde: oikeusministeriön Oikeus.fi:n Arkea&Ajatuksia -sivut www.oikeus.fi/arkeajaajatuksia

 
Julkaistu 4.5.2012