Teksti ja kuvat: Jenni Tuhkanen

Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimiston ja edunvalvontatoimiston uudet toimitilat Espoon Isossa Omenassa

Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimiston ja edunvalvontatoimiston Espoon toimipaikka muutti huhtikuussa 2018 uusiin toimitiloihin kauppakeskus Isoon Omenaan. Toimistojen tilat ovat käytännössä yhteiset ja ne sijaitsevat kauppakeskuksessa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Valoisassa toimistossa tilaa riittää, sillä myös talous- ja velkaneuvojat aloittavat siellä työnsä vuoden 2019 alussa, kun talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen siirtyy oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtäväksi. Uudistuksen myötä toimintamalleista tulee aiempaa yhtenäisempiä ja palveluista yhdenmukaisempia.

Valoisat uudet tilat

Länsi-Uudenmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimistojen käytävänpuoleiset seinät ja ovet ovat lasisia, mikä tuo avoimuutta tiloihin. Taukotilat ovat avarat ja niiden ikkunoista avautuu näkymä kauppakeskus Ison Omenan ympäristöön.

Länsi-Uudenmaan edunvalvontatoimiston johtava yleinen edunvalvoja Jussi Blomqvist ja oikeusaputoimiston johtava julkinen oikeusavustaja Olli Vilanka ovat tyytyväisiä uusiin toimitiloihinsa. Espoon toimipaikan aiemmat tilat sijaitsivat Tapiolassa.

Länsi-Uudenmaan edunvalvontatoimiston johtava yleinen edunvalvoja Jussi Blomqvist (oik.) ja oikeusaputoimiston johtava julkinen oikeusavustaja Olli Vilanka

– Nämä uudet tilat ovat paljon valoisammat kuin edelliset, Blomqvist ja Vilanka toteavat yhteen ääneen. Toimistoissa on suuret ikkunat, joista tulvii valoa työhuoneisiin ja taukotiloihin.

– Edelliset toimitilamme oli rakennettu 1970-luvulla ja nämä nykyiset 2000-luvun alussa, eli kaikki täällä on uudempaa ja paremmassa kunnossa kuin aiemmin, Vilanka sanoo tyytyväisenä.

Oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan työtilat ovat varsin yhtenäiset, mikä luo puitteet yhteiskäytölle ja keskinäiselle vuorovaikutukselle. Oikeusministeriön hallinnonalan työympäristö- ja toimitilastrategiassa 2017-2020 ohjataankin yhteiskäyttöisyyden ja vuorovaikutuksen lisäämiseen työtiloissa. Länsi-Uudenmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimistoissa esimerkiksi neuvotteluhuone on yhteiskäytössä. Tilat mahdollistavat moniammatillisen tiimityön ja verkostoitumisen strategiassa tarkoitetulla tavalla.

Talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistoille

Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimistossa työskentelee julkisia oikeusavustajia, oikeusapusihteereitä sekä tukitoiminnoissa myös muita virkamiehiä. Espoon toimipaikassa oikeusavustajia on kaikkiaan kymmenen ja heistä jokainen tapaa noin 12 asiakasta viikossa. Viikoittainen asiakasmäärä on siis noin 120 asiakasta, ja vuosittain heitä on tuhansia. Länsi-Uudenmaan edunvalvontatoimistossa puolestaan työskentelee kaiken kaikkiaan noin 30 henkilöä, jotka ovat pääosin yleisiä edunvalvojia ja edunvalvontasihteereitä.

Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvontapalvelut siirtyvät aluehallintovirastoilta sekä kunnilta oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtäväksi. Uudistuksessa on monia hyviä puolia, sillä talous- ja velkaneuvonnan tarjoaminen oikeusaputoimistoissa yhtenäistää toimintamalleja ja edistää palveluiden yhdenvertaisuutta. Se voi myös ehkäistä velkaantuneiden ihmisten syrjäytymistä. Uudistuksen myötä myös Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimiston Espoon toimipaikassa työnsä aloittaa 20 talous- ja velkaneuvojaa.


Oikeudelliset palvelut digitalisoituvassa työympäristössä

Oikeusministeriön hallinnonalan työympäristö- ja toimitilastrategiassa 2017-2010 oikeushallintoa ohjataan siihen, että asiakaspalvelua tarjottaisiin yhä enemmän sähköisesti ja monikanavaisesti. Oikeusapu- ja edunvalvonta-asioitaan voikin hoitaa etäpalvelua käyttämällä. Etäpalvelussa asiakas voi tavata esimerkiksi oikeusavustajan tai edunvalvojan videon välityksellä verkossa.

– Tällä hetkellä meidän toimistomme asiakkaat käyvät yleensä hoitamassa asioitaan paikan päällä, mutta etäpalveluiden käyttö on kehittyvä trendi, Vilanka sanoo.

Kun talous- ja velkaneuvonta siirtyy oikeusaputoimistoille, on pyrkimyksenä samalla parantaa sen sähköisiä palveluja. Hyvin toimivilla sähköisillä palveluilla on mahdollisuus tarjota tukea varhaisessa vaiheessa ja siten ehkäistä velkaantumista.


Kuvia ei saa käyttää ilman lupaa. Tekstiä lainatessa on mainittava kirjoittajan nimi ja lähde: oikeusministeriön Oikeus.fi:n Arkea&Ajatuksia -sivut www.oikeus.fi/arkeajaajatuksia

 
Julkaistu 1.10.2018