Teksti Hille Puusaari Kuva: Panu Kajova

Myös kansalaiset löytäneet uuden palvelun: haastehakemus riidattomasta velasta sähköisesti

Kansalaiset ja yritykset ovat löytäneet uuden asiointipalvelun, jossa riidatonta velkaa koskeva haastehakemus voidaan lähettää käräjäoikeuteen internetin kautta.

Ylitarkastaja Virpi Valtee Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta on iloisesti yllättynyt siitä, että myös yksityishenkilöt ovat ottaneet avukseen sähköisen palvelun.

– Kansalaiset osaavat jo hakea julkisyhteisöjen palveluita internetistä. He ovat tottuneet käyttämään esimerkiksi Kelan ja verottajan sähköisiä lomakkeita.

Valtee uskoo uuden palvelun käytön kasvavan vähitellen, kunhan se tulee tunnetuksi. - Tämä on tulevaisuutta. Odotamme erityisesti, että kunnat ottavat sähköisen asioinnin käyttöönsä. Heillähän on esimerkiksi paljon vuokra-asuntoja, joista jää vuokria saamatta.

Sähköinen asiointi on käytettävissä, kun vaatimus kohdistuu vain yhteen velalliseen, joka ei ole maksanut velkaansa, mutta ei kiistä velan olemassaoloa. Tyypillisiä tällaisia velkoja ovat esimerkiksi vuokrasaatavat, pikavipit sekä puhelin- ja sähkölaskut.

Palvelu avattiin juhannusta edeltävällä viikolla. Elokuun loppuun mennessä sähköisen internet-palvelun kautta haastehakemuksia on lähetetty vajaat 3 000, joista alle 300 yksityisiltä henkilöiltä. Sähköisiä hakemuksia on ollut käsiteltävinä kaikissa käräjäoikeuksissa. Hakemuksista on jo ratkaistu noin 300 ja ensimmäiset hakemukset ovat siirtyneet sähköisesti ulosottoon.

– Järjestelmä on toiminut ongelmitta sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön, Valtee toteaa tyytyväisenä.

Käyttöön rohkaisee myös se, että sähköisesti vireille pannun haastehakemuksen oikeudenkäyntimaksu on 20 euroa pienempi kuin paperisen hakemuksen. Sähköisesti vireille pannun hakemuksen käsittelymaksu on 60 euroa.

Paitsi että sähköinen asiointi on käyttäjälle halvempaa, helpottaa se myös viranomaisen työtä. - Käräjäoikeuksissa kirjaamisvaihe jää kokonaan pois, Valtee sanoo.

Suurimmat perintätoimistot ovat aiemminkin lähettäneet hakemuksensa tuomioistuinten ja ulosoton tietojärjestelmiin sähköisesti käyttäen ns. Santra-yhteyttä. Järjestelmään liittyminen on kuitenkin kallista, joten yhteyttä käyttävät isot, paljon haastehakemuksia laativat perintäyhtiöt. Uusi sähköinen asiointi onkin suunnattu erityisesti pienille perintätoimistoille, yksityisasiakkaille ja julkisyhteisöille. Tähän mennessä uuden sähköisen palvelun käyttäjistä useat ovat olleet pikavippifirmoja.

Määrällisesti riidattomat velkomusasiat ovat käräjäoikeuksien käsiteltävistä asioista suurin ryhmä. Viime vuonna riidattomia velkomusasioita saapui käräjäoikeuksiin yhteensä vajaat 302 000. Keskimääräinen käsittelyaika oli 2,5 kuukautta.


Sähköisesti ulosottoon asti

Uusi sähköinen järjestelmä toimii siis vireillepanosta ulosottoon asti. Kun velkoja saa tiedon tuomiorekisteriin siirretystä ulosottokelpoisesta tuomiosta, hän voi siirtyä suoraan käräjäoikeuden sähköisestä palvelusta ulosoton sähköiseen palveluun ja tehdä ulosottohakemuksen. Ulosottohakemuksen voivat laittaa vireille sähköisesti myös yksityiset henkilöt. Toisin kuin käräjäoikeudessa, asiamiestä ei toistaiseksi voi käyttää.

Kuvia ei saa käyttää ilman lupaa. Tekstiä lainatessa on mainittava kirjoittajan nimi ja lähde: oikeusministeriön Oikeus.fi:n Arkea&Ajatuksia -sivut www.oikeus.fi/arkeajaajatuksia

 
Julkaistu 15.9.2011