Väitöstutkimuksessa kehitettiin uusia tapoja käsittelyaikojen lyhentämiseksi

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on hyväksytty Petra Pekkasen väitöstutkimus, jossa

kehitetyillä toimintatavoilla onnistuttiin lyhentämään oikeusjuttujen käsittelyaikoja. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä tutkijoiden ja Helsingin hovioikeuden ja vakuutusoikeuden henkilöstön kanssa tapaustutkimuksena vuosina 2006–2010.

Tutkimuksessa kehitettyjen menetelmien avulla Helsingin hovioikeuden yli vuoden vireillä olevien juttujen suhteellinen määrä tippui 34 prosentista 7 prosenttiin. Yli kahden vuoden viivästymisistä päästiin kokonaan eroon. Myös vakuutusoikeudessa yli vuoden ja yli kaksi vuotta vireillä olevien tapausten lukumäärä tippui puoleen ja suhteellinen osuuskin vähentyi yli kuusi prosenttia.

Helsingin hovioikeudessa luotiin uudet toimintatavat, joiden avulla vaativat oikeusjutut otetaan haltuun, aikataulutetaan ja niiden käsittely suunnitellaan projektimaisesti. Lisäksi käsittelyajoille asetettiin selkeät tavoitteet ja seurantajärjestelmä.

Vakuutusoikeudessa luotiin periaatteet juttujen luokitteluun ja erityisesti laajojen ja vaativien oikeustapausten sekä kiireellisten tapausten tunnistamiseen.

Käsittelyaikoihin liittyvän kehittämistyön lisäksi tutkimuksessa seurattiin asiantuntijaorganisaation sitoutumista uudistuksiin.

Suurin uudistus oli projektissa suunniteltu hälytysjärjestelmä. Järjestelmä tuottaa reaaliaikaista tietoa jutun käsittelyn etenemisestä määrättyjen aikarajojen puitteissa ja hälyttää ajoissa, mikäli jossakin käsittelyvaiheessa on tapahtumassa viivästymistä.

Projekteissa esitetyt kehittämistoimenpiteet otettiin Pekkasen mukaan poikkeuksellisen hyvin vastaan.

– Suurimpien muutosten sanottiin tapahtuneen ajattelutavoissa, asenteissa ja yleisessä suhtautumisessa prosessin kulkuun ja ajan merkitykseen arkipäivän työtilanteissa, Pekkanen totesi 3.12.2011 väitöstilaisuudessa pitämässään puheessa.

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on nyt aloitettu kolme uutta, samankaltaista, oikeuslaitosten kehittämisprojektia: Helsingin käräjäoikeudessa, korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja Helsingin hallinto-oikeudessa.

Kuvia ei saa käyttää ilman lupaa. Tekstiä lainatessa on mainittava kirjoittajan nimi ja lähde: oikeusministeriön Oikeus.fi:n Arkea&Ajatuksia -sivut www.oikeus.fi/arkeajaajatuksia

 
Julkaistu 4.1.2012