Teksti: oikeusministeriön viestintä Kuva: Anne Kujansuu

Visitor-hanke auttaa rikoksen uhreja ja todistajia oikeudenkäynnissä

Rikoksen uhriksi joutuminen voi olla traumaattinen kokemus. Usein oikeudenkäynnissä uhri joutuu käymään näitä kokemuksia läpi. Visitor-hankkeessa haetaan uusia tapoja auttaa rikoksen uhriksi joutuneita. Rikoksen uhrin asema on parantunut vuonna 2016 toteutuneiden lainmuutosten myötä. Muutokset perustuvat ns. rikosuhridirektiiviin, jossa säädetään rikoksen uhrin oikeuksista. Rikoksen uhreille on rikosprosessin alussa kerrottava tukipalveluista ja tarvittaessa ohjattava tuen piiriin.

Visitor-päivystäjä tukee oikeudenkäyntiin saapuvaa rikoksen uhria.

Kuitenkin oikeudenkäyntiin saapuu yhä asianomistajia, jotka eivät ole ohjautuneet rikosuhripalveluihin tai hankkineet itselleen oikeusavustajaa. Rikosuhripäivystyksen (RIKU) kaksivuotisessa (2016–2018) Visitor-toiminta tuomioistuimessa -hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan koulutus- ja päivystysmalli, jossa sosionomi- ja diakoniaopiskelijat päivystävät käräjäoikeuksissa ja antavat tukea rikoksen uhreille (asianomistajille) ja todistajille sekä heidän läheisilleen. Näin tavoitetaan niitä, jotka eivät aiemmin ole löytäneet Rikosuhripäivystyksen palveluja. Toimintatapoja pilotoidaan kolmessa käräjäoikeudessa. Tavoitteena on, että malli voitaisiin myöhemmin ottaa käyttöön koko maassa.

Rikoksen uhrilla on usein avustaja, mutta oikeusavustaja usein keskittyy vain asian käsittelyyn. Rikoksen uhri tarvitsee myös muunlaista tukea. Visitor-päivystäjä keskittyy asiakkaan jaksamisen tukemiseen. Asiakas saapuu oikeudenkäyntiin usein epävarmana ja yksin. Visitor-päivystäjät antavat tuomioistuimessa asiakkaille tietoa oikeudenkäynnin kulusta ja rikoksen uhrin tai todistajan oikeuksista. Päivystäjä myös auttaa käytännön asioissa oikeudenkäynnissä.

Hankkeessa ovat mukana Oulun, Pirkanmaan ja Vantaan käräjäoikeudet sekä ammattikorkeakouluja Oulusta, Tampereelta ja Vantaalta. Hankkeeseen koulutettavat opiskelijat ovat toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoita.

Hankkeen kaikki sidosryhmät kouluttavat opiskelijoita

Päivystäjinä toimivat opiskelijat koulutetaan tehtävään. Koulutuksen teoriaosuus kestää noin 20 tuntia. Tämän lisäksi opiskelijat seuraavat kaksi oikeudenkäynti-istuntoa, päivystävät käräjäoikeuksissa, osallistuvat työnohjaukseen ja pitävät oppimispäiväkirjaa.

RIKUn vastuulla on kaikki opiskelijoiden käytännön asioiden koulutus ja koulutusten suunnitteluun osallistuminen. RIKUn Pirkanmaan palvelupisteen toiminnanohjaaja Katja Sivill kertoo, että hänen työhönsä kuuluu hankkeen toiminnan koordinointi Tampereella.

Toiminnanohjaajat kouluttavat opiskelijoita teoriaopinnoissa ammattikorkeakouluissa. Lisäksi toiminnanohjaajat opastavat ja ohjaavat opiskelijoita kohtaamaan, auttamaan ja tukemaan käräjäoikeuteen saapuvia asiakkaita. He järjestävät opiskelijoille työnohjausta, joissa opiskelijat pääsevät kertomaan kokemuksiaan, purkamaan mieltä vaivaamaan jääneitä tapahtumia ja kehittämään hankkeen toimintaa.

Yksi uhrien apuna olleista opiskelijoista on Helmi, joka opiskelee Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulussa sosionimiksi ja diakoniksi. Helmi on tyytyväinen koulutukseen:

– Koulutus antoi paljon uutta tietoa rikosprosessista ja rikoksen uhrin, todistajien ja heidän läheistensä kohtaamisesta.

Koulutuksen ansiosta Helmi oppi lähestymään rohkeasti oikeuden istuntoon tulevia ihmisiä ja tarjoamaan apua. Päivystäessä ei koskaan tiennyt etukäteen, millaisia asiakkaita oikeuteen oli tulossa ja oli oltava valmiina kaikkeen. Oli osattava toimia ammatillisesti. Päivystysvuoroillaan Helmi näki monenlaisia asiakkaita.

– Aina ei paljon sanoja tarvittu, kun pelkkä läsnäoloni riitti, Helmi kertoo.

Myös käräjäoikeus kouluttaa Visitor-päivystäjiä siihen, mitä oikeussalissa tapahtuu.

Erityisesti Helmille on jäänyt mieleen tukihenkilönä oleminen oikeussalissa ja muutaman hyvin pelokkaan asiakkaan kanssa jutteleminen ja heidän rauhoittamisensa. Helmi myös neuvoi ihmisiä käytännön asioissa, kuten kulukorvauslomakkeen täyttämisessä.

– Asiakkaiden antama palaute on ollut niin välitöntä ja aitoa kiitosta täynnä, että päivystäminen on tuntunut todella merkitykselliseltä ja tärkeältä.

Myös käräjäoikeus kouluttaa päivystäjiä siihen, mitä oikeussalissa tapahtuu.

– Käräjäoikeuden tuomari käy läpi rikosasian käsittelyä käräjäoikeudessa sekä asianomistajan ja todistajan prosessioikeudellista asemaa, käräjätuomari Janika Kaski Oulun käräjäoikeudesta kertoo.

Käräjäoikeus vastaa kouluttamisen lisäksi myös hankkeen tiedottamisesta muun muassa vartijoille, oikeusavustajille, syyttäjille ja poliisille. Näin nämä ovat voineet ohjata asiakkaita päivystäjille.

Ammattikorkeakoulut antavat perustietoja traumaattisesta kriisistä. Ne suunnittelevat koulutukselle sopivan paikan omassa kurssitarjonnassaan ja organisoivat osaltaan kurssiin liittyvät asiat.

Vantaan Laurea-ammattikorkeakoulussa rikosseuraamusalan lehtorina toimiva Eeva Järveläinen kertoo, että osallistuminen Visitor-hankkeeseen antaa Laurealle mahdollisuuden laajentaa ammattikorkeakoulun tekemää työelämäyhteistyötä sekä monipuolistaa vapaasti valittavien opintojen tarjontaa.

Visitor-koulutus on Laureassa suunnattu rikosseuraamusalan sosionomi- ja sosionomiopiskelijoille. Visitor-hankkeeseen osallistuminen on syventänyt opiskelijoiden rikosseuraamusalalla tarvitsemaa osaamista. Myös opiskelijoiden ymmärrys rikoksen uhrin näkökulmaan on syventynyt.

Myönteisiä kokemuksia

Opiskelijat päivystävät käräjäoikeuksissa kolmesta viiteen päivään viikossa neljä tai kuusi tuntia kunakin päivänä, tarpeesta riippuen. Asiakkaita on muutamasta jopa kolmeenkymmeneen päivässä.

Käräjäoikeudet ovat olleet tyytyväisiä Visitor-päivystäjiin. Oikeudenkäynnin käytännön asiat ovat sujuneet ja tuomarin työ on helpottunut. Päivystäjät ovat auttaneet esimerkiksi korvauksia koskevien lomakkeiden täyttämisessä.

– Asiakkaiden palaute on lähes aina ollut myönteistä. Esimerkiksi asiakas on pyytänyt päivystäjää tulemaan tueksi myös hovioikeuteen, Visitor-hankkeen projektikoordinaattori Anne Kujansuu sanoo.

RIKUn näkökulmasta yhteistyö ammattikorkeakoulujen ja käräjäoikeuksien kanssa on sujunut hyvin. Yhteistyötahot ja opiskelijat ovat olleet motivoituneita. Osa opiskelijoista on päivystänyt useampia vuoroja kuin kurssiin on sisältynyt. Osa on halunnut jatkaa Visitor-päivystäjänä tai hakeutunut RIKUn peruskurssille, jolloin kurssin käynyt voi olla muissakin RIKUn vapaaehtoistehtävissä.

Hankkeesta hyötyä tulevaisuuteen

Hankkeessa kehitetään edelleen päivystäjien koulutusta ja päivystystoimintaa saadun palautteen ja käytännön kokemusten perusteella. Tuomioistuinkäsittelystä on tehty opas asianomistajille ja todistajille. Oppaan ovat tehneet Visitor-hankkeen työntekijät ja päivystäjiksi koulutetut opiskelijat. Lisäksi hanke tekee hyviksi koettujen päivystyskäytäntöjen mallin, joka on tarkoitus ottaa käyttöön RIKUn aluetoimistoissa koko maassa.

– Hankkeesta hyötyvät etenkin rikoksen uhrit ja todistajat. Ohjauksen, neuvonnan ja tuen myötä todistamisen kynnys laskee. Todistaminen onnistuu rauhallisin mielin, mikä parantaa myös oikeusturvaa, projektikoordinaattori Anne Kujansuu toteaa.

Helmin nimi on muutettu. Kuten kaikki RIKUn vapaaehtoiset, myös Visitor-päivystäjät toimivat nimettömänä. Nimettömänä toimimisella suojellaan vapaaehtoisen turvallisuutta.

Kuvia ei saa käyttää ilman lupaa. Tekstiä lainatessa on mainittava kirjoittajan nimi ja lähde: oikeusministeriön Oikeus.fi:n Arkea&Ajatuksia -sivut www.oikeus.fi/arkeajaajatuksia

 
Julkaistu 29.9.2017