Teksti ja kuva: Marjo Kurki

Syksyn merkit

Tähän aikaan vuodesta luonto on täynnä syksyn merkkejä: lehdet vaahteroissa muuttuvat hehkuvan keltaisiksi, sienet nousevat sateen jälkeen kangasmetsissä ja linnut muuttavat auroissa kohti etelää.

Yhtä varma merkki syksystä on valtion talousarvioesityksen käsittely. Tänä syksynä budjetti on puhututtanut oikeuslaitoksessa enemmän kuin kenties koskaan aikaisemmin. Epävarmuus ja heikko taloudellinen tilanne ovat heijastaneet varjonsa myös suomalaisen oikeusturvan ja oikeuslaitoksen tulevaisuuden ylle.

Oikeusavulla on keskeinen rooli suomalaisen oikeusturvan takaajana ja ensivaiheen oikeudellisen avun tuottajana. Julkisen oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan tarvetta lisäävät väestön ikääntyminen, heikentyneestä taloustilanteesta aiheutuva syrjäytyminen ja asiakaskunnan kansain-välistyminen. Ulkoisen toimintaympäristön muutokset vaativat henkilökunnalta yhä laajempaa asiantuntemusta sekä jatkuvaa osaamisen ja toiminnan kehittämistä.

Julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen on osa hallitusohjelmaan kirjattua hallituksen talouspoliittista strategiaa. Määrärahaleikkaukset edellyttävät toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta parantavia toimenpiteitä. Oikeuslaitoksen keskeiset hankkeet liittyvät vuoteen 2025 tähtäävään oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan. Lyhyen aikavälin tavoitteena oikeusavun osalta on oikeusaputoimistojen organisaatiorakenteen kokonaisuudistuksen tarpeen selvittäminen. Rakenneuudistusta pohtinut työryhmä on jo antanut mietintönsä ja mielipiteitä parhaimmasta organisaatiomallista vaihdellaan eri foorumeilla.

Millainen sitten on tehokas ja toimiva tulevaisuuden oikeusapu- ja edunvalvontaorganisaatio ja mistä se on rakennettu? Tulevaisuuden oikeusapu- ja edunvalvontaorganisaatio rakentuu ennen kaikkea osaavasta, innostuneesta ja hyvinvoivasta henkilöstöstä. Sitä tukevat hyvät työyhteisöt, toimivat rakenteet ja tehokas hallinto. Organisaatio pohjautuu ammattimaiseen johtamiseen ja hyvään esimiestyöhön, työn hallintaan ja aktiiviseen osallisuuteen. Organisaatiolla on tehokas ohjaus ja valvonta, yhdenmukaiset prosessit ja toimintatavat. Se kehittää jatkuvasti toimintaansa ja osaamistaan. Tulevaisuuden oikeusapu- ja edunvalvontaorganisaatio on vahva oikeusturvan takaaja ja aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä hyvä ja arvostettu yhteistyökumppani. Se tuottaa asiakkailleen heidän tarvitsemansa asiantuntevan avun oikeaan aikaan, yhtenäisesti, laadukkaasti ja kohtuullisin kustannuksin kaikkialla Suomessa. Sen henkilöstövoimavarat ja resurssit ovat suunnitelmallisesti ja oikein kohdennetut ja se kykenee osaltaan varmistamaan oikeusturvan toteutumisen tiukassakin taloudellisessa tilanteessa. Tulevaisuuden oikeusapu- ja edunvalvontaorganisaatio tarjoaa yhä mielenkiintoisempia ja houkuttelevampia ura- ja työmahdollisuuksia alati monimutkaistuvassa ja haastavassa toimintaympäristössä.

Vielä emme tiedä miltä tulevaisuuden organisaatio tulee näyttämään. Selvää kuitenkin on, että muutosprosessi on jo alkanut. Olipa edessämme oleva muutos millainen tahansa, henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen muutoksen keskellä on olennaisen tärkeää. Mielekkäästi toteutettu muutosprosessi tukee työntekijöiden hyvinvointia ja auttaa heitä vastaamaan muutoksen tuomiin työn haasteisiin.

Tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan tällä hetkellä paljon viisautta kaikkialla maailmassa. Siihen tarvitaan vahvoja ja viisaita johtajia ja rohkeita päättäjiä. Rakentaminen vaatii avoimuutta, innostusta, uskallusta, innovatiivisuutta ja yhteistyötä yli rajojen, luottamusta itseen ja toisiin, kykyä mukautua muutoksiin ja vastata muuttuvan ympäristön vaatimuksiin. Tulevaisuuden rakennustyömaa vaatii taitoa nähdä tarpeeksi lähelle, mutta samalla aina myös riittävän kauas. Silti kaikkein tärkeintä työssä on aina muistaa olla läsnä hetkessä ja iloita hehkuvista ruskan väreistä - silloinkin, kun syksy on synkkä ja pimeä.

Kuvia ei saa käyttää ilman lupaa. Tekstiä lainatessa on mainittava kirjoittajan nimi ja lähde: oikeusministeriön Oikeus.fi:n Arkea&Ajatuksia -sivut www.oikeus.fi/arkeajaajatuksia

 
Julkaistu 9.10.2014