Åland intressebevakningsbyrå

Ålands intressebevakning
Besöksadress: Torggatan 26 A, AX-22100 Mariehamn

Telefonnummer: 02956 61804. Vid samtal från sverige/utrikes +358 2956 61804.
Fax: 02956 61809. Vid Telefax från sverige/utrikes 00 358 2956 61809.
E-post: aland.ib(at)om.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Växel: 02956 61800. Vid samtal från sverige/utrikes +358 2956 61800.
 
Publicerad 14.9.2016