Edunvalvoja

Edunvalvojan määrää Digi- ja väestötietovirasto tai käräjäoikeus.

Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva ja suostuva henkilö, jolla on riittävä taito ja kokemus. Usein edunvalvojana toimii tukea tarvitsevan lapsi, aviopuoliso tai muu läheinen.

Edunvalvojaksi voidaan määrätä myös yleinen edunvalvoja, joka hoitaa näitä tehtäviä työnsä puolesta.

Jos apua ja tukea tarvitseva henkilö on tehnyt etukäteen edunvalvontavaltuutuksen, Digi- ja väestötietovirasto voi vahvistaa hänen asioidensa hoitajaksi edunvalvojan sijasta edunvalvontavaltuutetun.

Julkaistu 7.2.2021