Edunvalvontavaltuutettu

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi. Edunvalvontavaltuutus tulee tehdä kirjallisesti testamentin tapaan.

Siinä tapauksessa, että valtuutuksen antanut henkilö ei kykene enää hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden vuoksi, valtuutettu voi pyytää maistraattia vahvistamaan valtuutuksen. Edunvalvontavaltuutettu on henkilö, joka toimii Digi- ja väestötietoviraston vahvistaman edunvalvontavaltuutuksen perusteella.

Digi- ja väestötietovirasto valvoo edunvalvontavaltuutettua.

 
Julkaistu 6.4.2020