Yksityinen edunvalvoja

Edunvalvoja voi olla myös yksityishenkilö, esimerkiksi apua ja tukea tarvitsevan lapsi, vanhempi tai muu läheinen, joka haluaa ottaa tehtävän vastaan. Edunvalvojaksi määrättävän tulee olla sopiva tehtävään ja hänellä tulee olla riittävä taito ja kokemus.

Yksityisiä edunvalvojia valvoo Digi- ja väestötietovirasto.

 
Julkaistu 6.4.2020