Yleinen edunvalvoja

Yleisenä edunvalvojana toimii yleensä valtion edunvalvontatoimiston yleinen edunvalvoja. Edunvalvontatoimistossa työskentelee yleisten edunvalvojien lisäksi edunvalvontasihteerejä.

Joillakin alueilla yleisenä edunvalvojana voi toimia myös ostopalveluntuottajan yleinen edunvalvoja. Ostopalveluntuottaja voi olla kunta, kaupunki tai yksityinen yritys kuten asianajotoimisto.

Edunvalvontapalveluiden järjestämisestä vastaa oikeusapu- ja edunvalvontapiiri, joka tekee tarvittaessa sopimuksen ostopalveluntuottajan kanssa.

Kaikkia yleisiä edunvalvojia valvoo Digi- ja väestötietovirasto.

 
Julkaistu 6.4.2020