Työjärjestykset

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja määrää työjärjestyksellä muun muassa siitä, miten edunvalvonnan päämiehet jakautuvat eri toimistoille. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien työjärjestysten liitteissä luetellaan ne edunvalvontatoimistot ja ostopalveluntuottajat, jotka tuottavat edunvalvontapalveluja kyseisen piirin alueella. Se, miltä palveluntarjoajalta päämies voi saada edunvalvontapalveluja, määräytyy pääsääntöisesti hänen kotikuntansa perusteella. Työjärjestysten liitteissä luetellaan minkä kunnan asukkaille kukin edunvalvontatoimisto tai ostopalveluntuottaja tarjoaa edunvalvontapalveluja.

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestys (pdf, 0.03 Mt) Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestys (pdf, 0.23 Mt) Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestys (pdf, 0.18 Mt) Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestys (pdf, 1.54 Mt) Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestys (pdf, 0.29 Mt) Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestys (pdf, 0.09 Mt)
 
Julkaistu 17.10.2016