Om allmän intressebevakning

Inom förmyndarverksamhetn producerar den allmänna intressebevakningen intressebevakningstjänster för sådana personer som inte själva klarar av att sköta sina ärenden och bevaka sina intressen. Utgående från magistratens eller tingsrättens förordnande sköter förmyndaren sin huvudmans huvudsakligen ekonomiska och juridiska ärenden.

 
Publicerad 3.8.2018