Organisaatio

Itä-Uudenmaan edunvalvontatoimisto kuuluu Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen alueellaan.

Edunvalvontapalveluiden järjestäminen on huolehtimista siitä, että holhoustoimesta annetussa

laissa (442/1999) tarkoitettuja edunvalvojan tehtäviä varten on saatavissa alueellisesti riittävä

määrä edunvalvontapalveluita.

Itä-Uudenmaan edunvalvontatoimistossa työskentelee noin 28 henkilöä- Henkilöstö koostuu yleisistä edunvalvojista sekä edunvalvontasihteereistä

Itä-Uudenmaan edunvalvontatoimistoa johtaa johtava yleinen edunvalvoja Ulla Mänttäri.

 
Julkaistu 17.5.2018