Organisaatio

Kainuun edunvalvontatoimisto kuuluu Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen alueellaan.

Edunvalvontapalveluiden järjestäminen on huolehtimista siitä, että holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999) tarkoitettuja edunvalvojan tehtäviä varten on saatavissa alueellisesti riittävä määrä edunvalvontapalveluita.

Kainuun edunvalvontatoimistossa työskentelee noin 18 henkilöä. Henkilöstö koostuu yleisistä edunvalvojista sekä edunvalvontasihteereistä.

Kainuun edunvalvontatoimistoa johtaa johtava yleinen edunvalvoja Minna Kapanen. 
Julkaistu 6.11.2018