Organisaatio

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan edunvalvontatoimisto kuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen alueellaan.

Edunvalvontapalveluiden järjestäminen on huolehtimista siitä, että holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999) tarkoitettuja edunvalvojan tehtäviä varten on saatavissa alueellisesti riittävä määrä edunvalvontapalveluita.

Etelä- Pohjanmaan edunvalvontatoimistossa työskentelee noin 18 henkilöä- Henkilöstö koostuu yleisistä edunvalvojista sekä edunvalvontasihteereistä

Etelä-Pohjanmaan edunvalvontatoimistoa johtaa johtava yleinen edunvalvoja Anne Karikoski.


 
Julkaistu 27.6.2018