Mellersta Österbottens och Österbottens intressebevakningsbyrå

Anvisning för kunder med anledning av coronaviruset / Asiakasohje koronaviruksen johdosta / Customer information regarding the Corona virus

Byrån betjänar vardagar under tjänstetid kl. 8.00 – 16.15. Från 18.3.2020 och framåt sker kontakten med byrån i första hand via internet eller telefon. Om det bokas ett möte på byrån så avboka om ni misstänker att ni smittats, om ni har symptom på flunssa eller om ni blivit utsatta för coronaviruset.

Toimisto palvelee arkisin virastoaikana klo 8.00 – 16.15. Yhteydenpito toimistoon ja asiakastapaamiset tapahtuvat 18.3.2020 lukien ensisijaisesti etäyhteyden tai puhelimen välityksellä. Jos sovitaan tapaaminen toimistoon, tapaamiseen ei tule saapua, jos epäilette saaneenne tartunnan, teillä on flunssan oireita tai olette altistuneet koronavirukselle.

The office is open during business hours 8.00 – 16.15. From 18.3.2020 contact with the office is conducted primarily via telephone or remote connection. If a meeting has been arranged, kindly do not come to the office if you suspect that you have been infected, if you have flu symptoms or if you have been exposed to the virus.


Allmän intressebevakning

Vasa (Vasa och Närpes) och Karleby (Karleby och Jakobstad) intressebavakningsbyråer har slagits samman från och med 1.1.2013. Verksamhetställena bibehålls oförändrade. Den nya byråns e-postadress är pohjanmaa.edunvalvonta(at)oikeus.fi.

I Mellersta Österbottens och Österbottens intressebevakningsbyrås intressebevakningsområde ingår följande kommuner Halsua, Jakobstad, Kannus, Karleby, Kaskö, Kaustby, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Laihela, Larsmo, Lestijärvi, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Perho, Storkyro, Toholampi, Vasa, Vetil, Vörå.

Intressebevakningens organisationen ändrar från 1.10.2016. Intressebevakningen bildar då en egen byrå, Mellersta Österbottens och Österbottens intressebevakningsbyrå. Byrån hör till Västra och Inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. Kontaktuppgifterna ändras inte.

Vasa verksamhetsställe - allmän intressebevakning
Besöksadress: Justitiehuset, Korsholmsesplanaden 43, 3 vån, 65100 Vasa

Telefonnummer: 029 56 52900
Fax: 029 56 52909
E-post: pohjanmaa.edunvalvonta(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Verksamhetsområde: Korsholm, Laihela, Storkyro, Vasa, Vörå
Karleby verksamhetsställe - allmän intressebevakning

Intressebevakningens konktaktuppgifter finns på deras egna sidor


Besöksadress: Ämbetshuset, Torggatan 40, 67100 Karleby

Telefonnummer: 029 56 52900
Fax: 029 56 52909
E-post: pohjanmaa.edunvalvonta(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Verksamhetsområde: Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Vetil
Jakobstads verksamhetsställe - allmän intressebevakning
Besöksadress: Ämbetshuset Ebba Brahe, Kanalesplanaden 1, 2 vån, 68600 Jakobstad
Postadress: Pb 114, 68601 Jakobstad

Telefonnummer: 029 56 52900
Fax: 029 56 52909
E-post: pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi, pohjanmaa.edunvalvonta(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Verksamhetsområde: Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Närpes verksamhetsställe - allmän intressebevakning
Besöksadress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Telefonnummer: 029 56 52900
E-post: pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi, pohjanmaa.edunvalvonta(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Verksamhetsområde: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Närpes
 
Publicerad 16.9.2020