Yleistä edunvalvonnasta

Holhoustoimen yleinen edunvalvonta tuottaa edunvalvontapalveluja henkilöille, jotka eivät itse kykene huolehtimaan asioistaan ja oikeuksistaan. Edunvalvoja huolehtii käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksen perusteella päämiehensä pääasiassa taloudellisisista ja oikeudellisista asioista.

 
Julkaistu 22.2.2018