Organisaatio

Keski-Uudenmaan edunvalvontatoimisto kuuluu Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen alueellaan.

Edunvalvontapalveluiden järjestäminen on huolehtimista siitä, että holhoustoimesta annetussa

laissa (442/1999) tarkoitettuja edunvalvojan tehtäviä varten on saatavissa alueellisesti riittävä

määrä edunvalvontapalveluita.

Keski-Uudenmaan edunvalvontatoimistossa työskentelee noin 16 henkilöä- Henkilöstö koostuu yleisistä edunvalvojista sekä edunvalvontasihteereitä. Keski-Uudenmaan edunvalvontatoimistoa johtaa johtava yleinen edunvalvoja Päivi Pyykkö.

 
Julkaistu 7.10.2019