Yleistä edunvalvonnasta

Holhoustoimen yleinen edunvalvonta tuottaa edunvalvontapalveluja henkilöille, jotka eivät itse kykene huolehtimaan asioistaan ja oikeuksistaan. Edunvalvoja huolehtii käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksen perusteella päämiehensä pääasiassa taloudellisisista ja oikeudellisista asioista.


Yleisen edunvalvonnan toimipaikat:

Espoon toimipaikka (Espoon ja Kauniaisten kaupungit)

Lohjan toimipaikka (Lohjan ja Karkkilan kaupungit ja Vihdin kunta)

Raaseporin toimipaikka (Raaseporin ja Hangon kaupungit sekä Inkoon kunta)

 
Julkaistu 20.4.2018