Organisaatio

Länsi-Uudenmaan edunvalvontatoimisto kuuluu Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen alueellaan.

Edunvalvontapalveluiden järjestäminen on huolehtimista siitä, että holhoustoimesta annetussa

laissa (442/1999) tarkoitettuja edunvalvojan tehtäviä varten on saatavissa alueellisesti riittävä

määrä edunvalvontapalveluita.

Länsi-Uudenmaan edunvalvontatoimistossa työskentelee noin 30 henkilöä- Henkilöstö koostuu pääasiassa yleisistä edunvalvojista sekä edunvalvontasihteereistä

Helsingin edunvalvontatoimistoa johtaa johtava yleinen edunvalvoja Jussi Blomqvist

 
Julkaistu 17.5.2018