Organisaatio

Lapin edunvalvontatoimisto kuuluu Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen alueellaan.

Edunvalvontapalveluiden järjestäminen on huolehtimista siitä, että holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999) tarkoitettuja edunvalvojan tehtäviä varten on saatavissa alueellisesti riittävä määrä edunvalvontapalveluita.

Lapin edunvalvontatoimistossa työsketelee noin 26 henkilöä. Henkilöstö koostuu yleisistä edunvalvojista sekä edunvalvontasihteereistä.

Lapin edunvalvontatoimistoa johtaa johtava yleinen edunvalvoja Olli-Pekka Seppänen.

 
Julkaistu 12.11.2018