Yleistä edunvalvonnasta

Holhoustoimen yleinen edunvalvonta tuottaa edunvalvontapalveluja henkilöille, jotka eivät itse kykene huolehtimaan asioistaan ja oikeuksistaan. Edunvalvoja huolehtii käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksen perusteella päämiehensä pääasiassa taloudellisista ja oikeudellisista asioista.

Lisätietoja edunvalvonnasta voit lukea alla olevasta linkistä

Yleinen edunvalvonta

 
Julkaistu 12.11.2018