Organisaatio

Lappeenrannan edunvalvontatoimisto kuuluu Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen alueellaan.

Edunvalvontapalvelujen järjestäminen on huolehtimista siitä, että holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999) tarkoitettuja edunvalvojan tehtäviä varten on saatavissa alueellisesti riittävä määrä edunvalvontapalveluja.

Lappeenrannan edunvalvontatoimiston henkilöstö koostuu yleisistä edunvalvojista sekä edunvalvontasihteereistä.

Lappeenrannan edunvalvontatoimistoa johtaa johtava yleinen edunvalvoja Marita Toiviainen.

 
Julkaistu 26.6.2018