Organisaatio

Päijät-Hämeen edunvalvontatoimisto kuuluu Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen alueellaan.

Edunvalvontapalvelujen järjestäminen on huolehtimista siitä, että holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999) tarkoitettuja edunvalvojan tehtäviä varten on saatavissa alueellisesti riittävä määrä edunvalvontapalveluja.

Päijät-Hämeen edunvalvontatoimiston henkilöstö koostuu yleisistä edunvalvojista sekä edunvalvontasihteereistä.

Päijät-Hämeen edunvalvontatoimiston johtavan yleisen edunvalvojan tehtävää hoitaa Rauni Tuupainen 30.6.2019 saakka. 1.7.2019 alkaen toimistoa johtaa johtava yleinen edunvalvoja Anu Roos-Kymäläinen.

 
Julkaistu 6.6.2019