Organisaatio

Pirkanmaan edunvalvontatoimisto kuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen alueellaan.

Edunvalvontapalveluiden järjestäminen on huolehtimista siitä, että holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999) tarkoitettuja edunvalvojan tehtäviä varten on saatavissa alueellisesti riittävä määrä edunvalvontapalveluita.

Pirkanmaan edunvalvontatoimistossa työskentelee noin 40 henkilöä- Henkilöstö koostuu yleisistä edunvalvojista sekä edunvalvontasihteereistä

Pirkanmaan edunvalvontatoimistoa johtaa johtava yleinen edunvalvoja Laura Bister.

 
Julkaistu 10.9.2018