Tietosuojaseloste, asiakirjajulkisuuskuvaus ja tietosuojavastaavat

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Pohjois-Savon edunvalvontatoimisto (pdf, 0.01 Mt)

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus_oikeusapu-_ja_edunvalvontapiiri_2020.pdf (pdf, 1.1 Mt)


Tietosuojavastaavat ja heidän yhteystietonsa

Tietosuojavastaava Teemu Jokinen

teemu.jokinen(at)oikeus.fi, puh 029 56 61921

Tietosuojavaravastaava Asta Ruokolainen

asta.ruokolainen(at)oikeus.fi, puh 029 56 61927


 
Julkaistu 29.12.2020