Organisaatio

Satakunnan edunvalvontatoimisto kuuluu Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen alueellaan.

Edunvalvontapalvelujen järjestäminen on huolehtimista siitä, että holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999) tarkoitettuja edunvalvojan tehtäviä varten on saatavissa alueellisesti riittävä määrä edunvalvontapalveluja. Edunvalvontatoimiston henkilöstö koostuu yleisistä edunvalvojista sekä edunvalvontasihteereistä

Satakunnan edunvalvontatoimistoa johtaa johtava yleinen edunvalvoja Kirsi Astala.

 
Julkaistu 14.6.2018