Ställningstaganden av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen

Vid justitieministeriet har det sedan 2009 funnit en arbetsgrupp för utveckling av den allmänna intressebevakningen. Dess mandatperiod upphörde 30.9.2016. Medlemmar i arbetsgruppen var allmänna intressebevakare, intressebevakningssekreterare, rättsbiträden och företrädare för magistraterna. Arbetsgruppen har i stor utsträckning hört sakkunniga inom olika områden. Arbetsgruppen har gett flera rekommendationer om goda tillvägagångssätt. Rekommendationerna av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen finns samlade i en Intressebevakningshandbok, som publicerades den 19 augusti 2016.

Modellerna

Servicelöfte.pdf (pdf, 0.61 Mt) Plan över intressebevakning, exempel.pdf (pdf, 0.39 Mt)
 
Publicerad 25.9.2020