Etusivu » Edunvalvonnan toimintatavat

Edunvalvonnan toimintatavat

Tuomioistuin tai holhousviranomainen määrää edunvalvojan tehtävään oikeusapu- ja edunvalvontapiirin yleisen edunvalvojan. Sekä edunvalvontatoimiston että ostopalveluntuottajan edunvalvojat ovat yleisiä edunvalvojia.

Edunvalvojien toimintaa säätelee holhoustoimilaki (442/1999). Oikeusapu- ja edunvalvontapiiri ja oikeusministeriö kehittävät edunvalvonnan hyviä toimintatapoja monin eri tavoin ja tarjoavat edunvalvontatehtävissä toimiville yleisille edunvalvojille ja muulle henkilökunnalle koulutusta.

Edunvalvontapalveluiden järjestämisen yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat oikeusministeriölle.

 
Julkaistu 15.12.2016