Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmä

Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän tehtäväksi on määritetty ilmenneiden ongelmien ja kysymysten perusteella antaa tulkinta- ja menettelytapasuosituksia päämiesten asioiden hoitamisen kannalta tärkeistä periaatteista ja yhdenmukaisista toimintatavoista valtion oikeusaputoimistojen tuottamassa yleisessä edunvalvonnassa.


Asettamispäätökset

Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän asettamispäätös 2019-2021.pdf (pdf, 0.54 Mt) Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän asettamispäätös, kokoonpanon muutos, 30.1.2020.pdf (pdf, 0.41 Mt)

Mallit

Palvelulupausmalli.pdf (pdf, 0.59 Mt) Esimerkki edunvalvontasuunnitelmasta.pdf (pdf, 0.28 Mt)

Kokoukset 2020

Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän kokous 6/2020, yhteenveto.pdf (pdf, 0.45 Mt) Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän kokous 5/2020, yhteenveto.pdf (pdf, 0.4 Mt) Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän kokous 4/2020, yhteenveto.pdf (pdf, 0.46 Mt) Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän kokous 3/2020, yhteenveto.pdf (pdf, 0.46 Mt) Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän kokous 2/2020, yhteenveto.pdf (pdf, 0.41 Mt) Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän kokous 1/2020, yhteenveto.pdf (pdf, 0.44 Mt)

Kokoukset 2019

Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän kokous 4/2019, yhteenveto.pdf (pdf, 0.46 Mt) Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän kokous 3/2019, yhteenveto.pdf (pdf, 0.55 Mt) Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän kokous 1-2/2019, yhteenveto.pdf (pdf, 0.46 Mt)
 
Julkaistu 25.9.2020