Holhoustoimen kehittämistyöryhmän kannanotot

Holhoustoimen kehittämistyöryhmä toimi oikeusministeriössä vuosina 2001 – 2015. Sen tehtävänä oli antaa tulkinta- ja menettelytapasuosituksia maistraateille holhoustoimen tehtävien hoidossa ja keskustella ja neuvotella holhoustoimen nykytilasta ja mahdollisista kehittämisehdotuksista. Maistraattien ohjauksesta ja kehittämisestä on vastannut vuodesta 2010 lähtien Itä- Suomen aluehallintoviraston ohjaus- ja kehittämisyksikkö. Maistraattien valtakunnallisen prosessinkehittäjän johdolla muun muassa holhoustoimen prosesseja maistraateissa on yhtenäistetty ja kehitetty.

Työryhmän kannanotot 2012 - 2015 (pdf, 0.94 Mt)
 
Julkaistu 19.9.2016