Oikeustapausrekisterit

Oikeustapausrekisterit sisältävät holhoustointa koskevia hovioikeuksien, korkeimman oikeuden, hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja sekä oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksiä. Rekisterit on koottu Finlexistä ja maistraattien oikeusministeriöön lähettämistä tapauksista sekä eduskunnan oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin julkaisuista.

 
Julkaistu 22.9.2016