Valtion edunvalvontatoimiston palvelulupaus

Edunvalvontatoimisto lupaa tarjota asiakkailleen ammattimaista, yksilöllistä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa edunvalvontaa ilman tarpeettomia rajoituksia.

Edunvalvontatoimiston asiakkaana

1. Sinulla on mahdollisuus tavata edunvalvojasi viimeistään kahden viikon kuluessa edunvalvonnan alkamisesta, ellei muuta sovita.

2. Suunnittelemme ja sovimme yhdessä, miten edunvalvontaa hoidetaan, mihin asioihin tarvitset tukea, mitkä asiat voit hoitaa itse ja mitkä jäävät edunvalvojan hoidettavaksi.

Halutessasi saat suunnitelman kirjallisesti.

Miten tämä toteutetaan

 • edunvalvontatoimiston henkilökunta on sinua varten ja ottaa asiasi hoidettavaksi edunvalvontatoimistossa viivytyksettä yhden yhteydenoton perusteella
 • tärkeitä päätöksiä asioissasi ei tehdä kuulematta sinua
 • saat tiedot omista asioistasi kuten ennen edunvalvontaa ja päätät itse kenelle tietojasi voidaan antaa
 • itsemääräämisoikeutesi säilyy.

3. Kannamme osaltamme vastuun taloudellisista asioistasi, mutta emme tarpeettomasti rajoita elämääsi.

Miten tämä toteutetaan

 • hoidamme sovitut laskut, haemme sinulle kuuluvat etuudet, huolehdimme sinulle kuuluvien oikeuksien toteutumisesta
 • sovimme sinulle jäävän käyttövaran suuruuden oman taloutesi puitteissa ja toimitamme sen sinulle sopimuksen mukaan
 • hoidamme omaisuuttasi niin, että siitä saadaan kohtuullinen tuotto ja se on turvallista.

4. Toimintaa valvotaan sinun oikeusturvasi varmistamiseksi

Miten tämä toteutetaan

 • holhousviranomainen tarkastaa edunvalvojan tekemän vuositilin asioiden hoidosta ja ratkaisee, voiko edunvalvoja tehdä puolestasi isompia oikeustoimia kuten esim. myydä asunnon
 • voit ilmoittaa holhousviranomaiselle, jos katsot edunvalvojan toimivan etujesi vastaisesti
 • valvomme itse omaa toimintaamme edunvalvontatoimistossa erilaisin menetelmin.

5. Arvioimme edunvalvonnan tarvetta säännöllisesti

Miten tämä toteutetaan

 • edunvalvontasi on voimassa vain niin kauan, kun se on tarpeen etujesi turvaamiseksi
 • edunvalvojasi neuvoo sinua edunvalvontasi lakkauttamisessa, kun edunvalvonta on tullut tarpeettomaksi
 • holhousviranomainen arvioi joka neljäs vuosi edunvalvonnan tarpeellisuuden.
 
Julkaistu 17.5.2018