Intressebevakare

Magistraten eller tingsrätten förordnar en intressebevakare.

En person som är lämplig och som går med på det samt som har tillräcklig skicklighet och erfarenhet kan förordnas till intressebevakare. Ofta är det den hjälpbehövandes barn, make, maka eller en annan närstående som är intressebevakare.

Till intressebevakare kan också förordnas en allmän intressebevakare, som sköter intressebevakaruppdraget på tjänstens vägnar.

Om den som behöver hjälp och stöd på förhand har utfärdat en intressebevakningsfullmakt, kan magistraten i stället för att förordna en intressebevakare ge fullmäktigen rätt att sköta fullmaktsgivarens angelägenheter.

 
Publicerad 16.9.2016