Hur ordnas intressebevakningen

Domstolen eller förmyndarmyndigheten förordnar en allmän intressebevakare i rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet till uppdraget som intressebevakare. Allmänna intressebevakare finns både på intressebevakningsbyråerna och hos producenter av köptjänster.

Intressebevakarnas verksamhet regleras i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999). Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet och justitieministeriet utvecklar på många olika vis goda tillvägagångssätt för intressebevakningen och erbjuder utbildning för de allmänna intressebevakare och övriga anställda som arbetar i intressebevakningsuppgifter.

Den allmänna styrningen av och tillsynen över ordnandet av intressebevakningstjänsterna sköts av justitieministeriet.

 
Publicerad 22.9.2016