Att söka intressebevakare

Magistraten eller tingsrätten förordnar en intressebevakare.

Den som märker att det egna tillståndet har försämrats så att det skulle vara bra med en intressebevakares stöd och hjälp kan göra en skriftlig ansökan till magistraten. Ansökan om förordnande av intressebevakare kan också lämnas in till tingsrätten. Också en närstående eller t.ex. socialmyndigheterna kan göra en anmälan till magistraten om att en person är i behov av intressebevakning.

Magistraten utreder på basis av ansökan eller anmälan huruvida en viss person behöver intressebevakning. Magistraten kan också göra en ansökan hos tingsrätten.

Magistraten står till tjänst med råd och vägledning om hur man ska gå till väga för att få en intressebevakare.

 
Publicerad 16.9.2016