Vad kostar intressebevakning?

Intressebevakaren har rätt att få ersättning för sina kostnader och ett skäligt arvode. Bestämmelser om arvodets storlek finns i en statsrådsförordning (696/2012). Storleken på arvodet är beroende av vad intressebevakarens uppdrag omfattar samt av huvudmannens inkomster och förmögenhet.

Om uppdraget sköts av en allmän intressebevakare, betalas arvodet till intressebevakarens arbetsgivare.

Det lägsta arvodet är 280 euro per år. På magistraternas webbplats finns en elektronisk blankett där man kan räkna ut storleken på arvodet.

 
Publicerad 22.9.2016