Organisation

Rättshjälpsbyråerna och intressebevakningsbyråerna hör administrativt till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, som är sex till antalet. Varje distrikt leds av en direktör för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet, som fungerar som ett ämbetsverk. Direktören för distriktet och 2 förvaltningssekreterare bildar en förvaltningsmässig enhet för distriktet. I tre distrikt finns det dessutom en ekonomi- och personalsekreterare.

Vid de förvaltningsmässiga enheterna sökts uppgifter som hör till byråernas förvaltning, såsom budgetberedning, upphandling, personalrekrytering och faktureringsfrågor med undantag för klientfakturering.

Direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet bestämmer i en arbetsordning om förfarandena inom distriktet och t.ex. om hur intressebevakningsförordnandena fördelar sig på de olika byråerna.

Chefer för rättshjälpsbyråerna är de ledande offentliga rättsbiträdena och intressebevakningsbyråernas ledande allmänna intressebevakare.

Kontaktuppgifter till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten

Södra Finlands rättshjäps- och intressebevakningsdistrikt
E-post: etela-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi
Postadress: Porkkalagatan 13 C, 4. vån, 00180 Helsingfors

Direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet Marjo Kurki, t. 029 56 61911, marjo.kurki@oikeus.fi

Till distriktet hör Helsingfors, Östra Nylands, Mellersta Nylands och Västra Nylands rättshjälpsbyråer och intressebevakningsbyråer.

Östra Finlands rättshjäps- och intressebevakningsdistrikt
E-post: ita-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi
Postadress: Kauppakatu 20, 3. vån, 80100 Joensuu

Direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet Esa Kyllästinen, t. 050 380 0448, esa.kyllastinen@oikeus.fi

Till distriktet hör Södra Savolax, Norra Karelens och Norra Savolax rättshjälpsbyråer och intressebevakningsbyråer.

Sydöstra Finlands rättshjäps- och intressebevakningsdistrikt
E-post: kaakkois-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi
Postadress: Sibeliuksenkatu 21, 13100 Tavastehus

Direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet Teemu Jokinen t. 02956 61921, teemu.jokinen@oikeus.fi

Till distriktet hör Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens, Villmanstrands och Päijänne-Tavastlands rättshjälpsbyråer och intressebevakningsbyråer.

Sydvästra Finlands rättshjäps- och intressebevakningsdistrikt
E-post: lounais-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi
Postadress: Eriksgatan 40-42, 20100 Åbo

Direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet. Lasse Fager, t.050 310 1682, lasse.fager@oikeus.fi

Till distriktet hör Ålands, Raumo, Satakunta och Egentliga Finlands rättshjälpsbyråer och intressebevakningsbyråer.

Västra och inre Finlands rättshjäps- och intressebevakningsdistrikt
E-post: lansi-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi
Postadress: PB 31, 40101 Jyväskylä

Direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet Teija Hyytiäinen, t. 029 56 61939, teija.hyytiainen@oikeus.fi

Till distriktet hör Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands rättshjälpsbyråer och intressebevakningsbyråer.

Norra Finlands rättshjäps- och intressebevakningsdistrikt
E-post: pohjois-suomi.oaevpiiri@oikeus.fi
Postadress: Heikinkatu 2, 2 krs. 90100 Uleåborg

Direktören för rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet Kari Hietala, t. 029 56 61441, kari.hietala@oikeus.fi

Till distriktet hör Kajanalands, Lapplands, Uleåborgs och Ylivieska rättshjälpsbyråer och intressebevakningsbyråer.

 
Publicerad 22.4.2020